Oss gaat lokaal sportakkoord sluiten

Op maandag 8 april ondertekenden Kees van Geffen, wethouder Sport, en Marc Ghering, directeur Sport Expertise Centrum Oss, een intentieverklaring om een lokaal sportakkoord te sluiten met sportclubs en -organisaties in de gemeente Oss. Namens de Osse sportverenigingen ondertekenden eerder MHC Oss, Gesposs en voetbalvereniging Ulysses de intentieverklaring.

Nationaal en lokaal sportakkoord

Het lokale sportakkoord van de gemeente Oss wordt de Osse vertaling van het nationale sportakkoord. Het doel van het nationale sportakkoord is om iedere Nederlander het plezier van sporten en bewegen te laten ervaren.
Het nationale sportakkoord richt zich op de volgende onderdelen:
1. Inclusieve sport
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

Sportformateur

Voor het opstellen van een lokaal sportakkoord stelt het rijk geld beschikbaar voor een zogeheten ‘sportformateur’. De sportformateur brengt diverse partijen rondom de tafel die invulling gaan geven aan de zes opgestelde ambities vanuit het Nationale Sportakkoord. Om zo te bepalen hoe inwoners van de gemeente Oss met plezier kunnen (blijven) sporten.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het nationale en lokale sportakkoord op: www.allesoversport.nl/sportakkoord

Wethouder van Geffen en de heer Ghering met de intentieverklaring Wethouder van Geffen en de heer Ghering met de intentieverklaring