Veelgestelde vragen leerlingenvervoer

Voor welke leerlingen is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

 • - scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag;
 • - de speciale school voor basisonderwijs “Het Baken’ in Oss;
 • - het speciaal (basis)onderwijs;
 • - het voortgezet speciaal onderwijs;
 • - het regulier basisonderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap;
 • - het regulier voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:

 • - Uw kind kan met de fiets naar school, u krijgt daarvoor een vergoeding.
 • - Uw kind kan met het openbaar vervoer, u krijgt daarvoor een vergoeding.
 • - Uw kind reist met aangepast vervoer (bus of taxi).
 • - U kiest voor eigen vervoer en krijgt daarvoor een vergoeding.

Wat betekent aangepast vervoer voor mijn kind?

Aangepast vervoer is vervoer met de bus of taxi. Wij streven er naar dat de rit maximaal 60 minuten duurt. Daarnaast heeft de chauffeur tijd nodig om de kinderen te helpen met instappen. Houd dus rekening met een reistijd tot maximaal 75 minuten. Meer informatie over het vervoer krijgt u van de vervoerder zodra wij uw kind aanmelden voor aangepast vervoer.

Zorgt de gemeente voor leerlingenvervoer naar elke school van mijn keuze?

Nee, leerlingenvervoer is alleen voor vervoer naar een passende school die het meest dichtbij uw huis ligt. Met een passende school bedoelen we dat die past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, hebt u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen. De Samenwerkingsverbanden PO en VO geven de gemeente hierin advies over het soort school dat past bij uw kind. De gemeente gebruikt dit advies om vast te stellen welke passende school het meest dichtbij is.

Kiest u zelf voor een school verder weg? Dan moet u dit motiveren. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing door de dichtsbijzijnde school omdat er geen plaats is.

Ik woon dichtbij de school van mijn kind. Kan ik toch leerlingenvervoer krijgen?

Niet altijd. Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van zes kilometer. De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen (dus ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer).

Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de auto volgens de Google Maps routeplanner.

Wordt mijn kind thuis opgehaald?

Ja. Wanneer uw kind aangepast vervoer krijgt wordt uw kind thuis opgehaald.

Moet ik betalen voor leerlingenvervoer?

Dat is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt:

 • Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag? Of naar de speciale school voor basisonderwijs 'Het Baken’?
  • Voor schooljaar 2023 – 2024 geldt: is uw verzamelinkomen in het jaar 2021 hoger dan € 28.800,-? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 625,- per kind per jaar.
 • U betaalt de eigen bijdrage voor maximaal twee kinderen.

  • Adviseert het Samenwerkingsverband een school voor regulier basisonderwijs, meer dan 20 km van uw huis?
   • Voor schooljaar 2023 - 2024 betaalt u een eigen bijdrage van € 625,- per jaar. Is daarnaast uw (verzamel)inkomen € 36.900,- of meer? Dan betaalt u ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen.
 • Gaat uw kind naar één van de andere genoemde scholen? Dan betaalt u niet voor leerlingenvervoer.

Hoe kan ik berekenen of ik de eigen bijdrage moet betalen?

Voor schooljaar 2023 – 2024 geldt: u vindt u uw verzamelinkomen op uw aangifteformulier inkomstenbelasting van de belastingdienst over 2021.

Hebt u geen belastingaangifte gedaan? Vraagt u dan een IB60-formulier op bij de Belastingdienst. Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan voor mijn kind?

U moet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag leerlingenvervoer?

Hebt u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk is. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kan uw kind in aanmerking komen voor aangepast vervoer. In plaats van fietsen, reizen met openbaar vervoer of aangepast vervoer kunt u er ook voor kiezen om zelf uw kind naar school te brengen.

Wanneer neemt de gemeente een besluit op mijn aanvraag?

Binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Wetten en regels leerlingenvervoer

De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de verordening leerlingenvervoer.