Toegankelijkheidsverklaringen

De gemeente vindt het heel belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze digitale dienstverlening. Ook mensen met een beperking dus. We werken daarom continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites. Voor meer informatie over digitale toegankelijkheid kunt u de website www.digitoegankelijk.nl bezoeken.

Alle gemeentelijke websites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 (niveau AA). We geven daar inzicht over door middel van een toegankelijkheidsverklaring. Hieronder vindt u het overzicht van alle gemeentelijke websites en (indien beschikbaar) de links naar de verklaringen van die websites. In sommige gevallen is de gemeente partner in een project, samenwerking of evenement. De links naar deze websites, die deels onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss vallen, vindt u ook hieronder.

Websites met partners Verklaringen
Nog in te vullen