Bouwen en Wonen

Plannen en projecten

Informatie over actuele specifieke bouwplannen en -projecten staat op Plannen en projecten.

Informatie over koop- en huurwoningen in Oss en de woningcorporaties staat op Koop- en huurwoningen

Duurzaamheidslening

U kunt bij ons geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. We werken samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Lees meer over de lening duurzaam bouwen

Alles over ‘ruimtelijke plannen’: meestal bestemmingsplannen, maar ook structuurvisies en voorbereidingsbesluiten zijn ruimtelijke plannen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Lees meer over ruimtelijke plannen

Omgevingsvisie

De gemeente maakt plannen voor de toekomst van onze leefomgeving. Door de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente meer mogelijkheden om samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bepalen welke ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet. Lees meer over de omgevingsvisie

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. En maakt de procedures overzichtelijker. Vanaf 2024 hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Lees meer over de Omgevingswet

Grond huren kopen of pachten

De gemeente verkoopt en verhuurt regelmatig grond. Bouwkavels voor woningen via de website woneninoss.nl en voor bedrijven via de website oss.kavelkaarten.nl
De gemeente Oss verkoopt kleine stukjes openbaar groen. Dat noemen we snippergroen.

Bouwen of verbouwen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Lees meer over de omgevingsvergunning Soms heeft u geen vergunning nodig om te (ver)bouwen. Lees meer over vergunningsvrij bouwen. In het Welstandsbeleid staat duidelijk waar het beeld van de bebouwing aan moet voldoen. Lees meer over beleid van welstand.

Informatie in het Nederlands (NL) en Pools (PL) over arbeidsmigranten. Lees meer over huisvesten van arbeidsmigranten

Opkoopbescherming

Opkoopbescherming houdt in dat de woning in de eerste vier jaar na aankoop niet mag worden verhuurd.
Lees meer over opkoopbescherming.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Oss wil graag een gemeente zijn waarin iedereen met plezier kan wonen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel verschillende soorten woningen en woonvormen zijn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) sluit naadloos aan op dat streven.
Lees meer over CPO

Koersnota mobiliteit

Een stad die uitnodigend is en ruimte biedt aan ontmoeten en verblijven. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we op een andere manier naar de rol van het verkeer kijken. Zeker als we de tot 2040 duizenden nieuwe woningen bouwen. Lees meer in de Koersnota Mobiliteit.