Bouwen en Wonen

Informatie over koop- en huurwoningen in Oss en de woningcorporaties.
Lees meer

Alles over ‘ruimtelijke plannen’: meestal bestemmingsplannen, maar ook structuurvisies en voorbereidingsbesluiten zijn ruimtelijke plannen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Lees meer

Nieuwbouw sociale huurwoningen

Gemeente en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland gaan de bouw van sociale huurwoningen sneller uitvoeren dan zij eerst van plan waren. Zo vergroten zij de kansen van woningzoekenden in de sociale huursector.
Lees meer

Permanente bewoning recreatieverblijven

Gemeente Oss vindt het belangrijk om om een structurele oplossing te bieden voor het probleem van permanente bewoning van recreatieverblijven op het Maaspark de Lithse Ham. Ook de minister van Infrastructuur en Milieu vind dat belangrijk. En gemeente Oss wil ervoor zorgen dat recreatiegebied de Lithse Ham nu en in de toekomst geschikt blijft voor u om te recreëren.
Lees meer

Samen bouwen in eigen beheer

In de gemeente Oss kunt u grond kopen om samen met anderen huizen te bouwen. Met die groep regelt u alles zelf en betaalt u samen voor architect en aannemer. Dat bespaart op de bouwkosten. De woning is maatwerk: bouwstijl, indeling en materiaal passen bij uw woonwensen.
Lees meer

Veilig wonen

Inbrekers zijn gewoontedieren. Ze hebben zo hun favoriete tijden, perioden en manieren om toe te slaan. De belangrijkste inbraak weetjes en tips over veilig wonen op rij.
Lees meer

Nieuw welstandsbeleid gemeente Oss

Welstandsbeleid is het gemeentelijke beleid waarin duidelijk wordt gemaakt waar het beeld van de bebouwing aan moet voldoen. De gemeente Oss versoepelt de regels over het uiterlijk van een bouwwerk binnen bepaalde gebieden, wijken en buurten.
Lees meer

Aanvragen bouw- en verbouwvergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.
Lees meer over de omgevingsvergunning

Lening duurzaam bouwen

U kunt bij ons geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. Dit is de Duurzaamheidslening. We werken samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
Lees meer

Informatie in het Nederlands (NL) en Pools (PL) over arbeidsmigranten.
Lees meer

Grond huren kopen of pachten

De gemeente verkoopt en verhuurt regelmatig grond. Dat kan gaan om de verkoop van bouwkavels of snippergroen, maar ook om de verhuur van paardenweides. Wilt u grond van de gemeente kopen, pachten of huren? Neem dan contact op met gemeente Oss, afdeling Vastgoedontwikkeling, telefoon 14 0412.