Bouwen en Wonen

Plannen en projecten

Op www.oss.nl/plannenenprojecten staat informatie over specifieke bouwplannen en -projecten.

Informatie over koop- en huurwoningen in Oss en de woningcorporaties.
Lees meer over koop- en huurwoningen

Alles over ‘ruimtelijke plannen’: meestal bestemmingsplannen, maar ook structuurvisies en voorbereidingsbesluiten zijn ruimtelijke plannen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Lees meer over ruimtelijke plannen

Grond huren kopen of pachten

De gemeente verkoopt en verhuurt regelmatig grond. Dat kan gaan om de verkoop van bouwkavels of snippergroen.

Aanvragen bouw- en verbouwvergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Lees meer over de omgevingsvergunning

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. En maakt de procedures overzichtelijker. Vanaf 2022 hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Lees meer over de Omgevingswet

Veilig wonen

Inbrekers zijn gewoontedieren. Ze hebben zo hun favoriete tijden, perioden en manieren om toe te slaan. De belangrijkste inbraak weetjes en tips over veilig wonen op rij.
Lees meer over veilig wonen

Nieuw welstandsbeleid

Welstandsbeleid is het gemeentelijke beleid waarin duidelijk wordt gemaakt waar het beeld van de bebouwing aan moet voldoen. De gemeente Oss versoepelt de regels over het uiterlijk van een bouwwerk binnen bepaalde gebieden, wijken en buurten. Lees meer over het beleid van welstand.

Permanent wonen recreatieverblijven

Gemeente Oss vindt het belangrijk om een structurele oplossing te bieden voor het probleem van permanent wonen in de recreatieverblijven op het Maaspark de Lithse Ham. Lees meer over permanent wonen in recreatieverblijven

Duurzaamheidslening

U kunt bij ons geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. We werken samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
Lees meer over de lening duurzaam bouwen

Informatie in het Nederlands (NL) en Pools (PL) over arbeidsmigranten.
Lees meer over huisvesten van arbeidsmigranten

Omgevingsvisie

De gemeente maakt plannen voor de toekomst van onze leefomgeving. Door de nieuwe Omgevingswet krijgt gemeente Oss meer mogelijkheden om samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bepalen welke ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet. We dagen we inwoners uit om mee te denken over onze identiteit en onze ambities.
Lees meer over de omgevingsvisie

Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij naar aanleiding van de ingediende verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken.
Lees meer over de stukken