Bouwen en Wonen

Plannen en projecten

Informatie over actuele specifieke bouwplannen en -projecten staat op Plannen en projecten.

Informatie over koop- en huurwoningen in Oss en de woningcorporaties staat op Koop- en huurwoningen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen van gemeente Oss zijn overgezet naar één omgevingsplan. In de omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De gemeente werkt momenteel aan één omgevingsvisie voor het hele grondgebied.
Lees meer over ruimtelijke plannen

Bouwen of verbouwen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Lees meer over de omgevingsvergunning Soms heeft u geen vergunning nodig om te (ver)bouwen. Lees meer over vergunningsvrij bouwen. In het Welstandsbeleid staat duidelijk waar het beeld van de bebouwing aan moet voldoen. Lees meer over beleid van welstand.

Omgevingswet

Vanaf 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. En maakt de procedures overzichtelijker. Lees meer over de Omgevingswet

Opkoopbescherming

Opkoopbescherming houdt in dat de woning in de eerste vier jaar na aankoop niet mag worden verhuurd.
Lees meer over opkoopbescherming.

Starterslening

Uw inkomen is net te laag voor de hypotheek van uw eerste woning. Vanaf 1 maart 2024 kunt u een Starterslening aanvragen.

Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Lees meer over Wkb.