Wmo

Wmo is de afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Ook moet iedereen mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. De gemeente helpt inwoners die dit niet zelf kunnen regelen.

Hulp via de Wmo

De gemeente Oss helpt met:

Wmo-voorzieningen

In de Wmo staat niet wat voor soort voorziening de gemeente moet verstrekken. Dit is afhankelijk van de situatie. Soms biedt een algemene voorziening een goede oplossing. Zoals een boodschappenservice of klussendienst. En soms is een Wmo-voorziening de enige oplossing. Een Wmo-voorziening is specifiek afgestemd op de persoonlijke situatie. U hebt hiervoor altijd toestemming nodig van de gemeente.

Voorbeelden van Wmo-voorzieningen:

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?

Bel tussen 9.00 en 13.00 uur met de Toegang Zorg en Welzijn via telefoonnummer 14 0412.

U kunt in de gemeente Oss geen online aanvraag doen voor een Wmo-voorziening.

Wat betaal ik voor een Wmo-voorziening?

Vaak betaalt u mee aan een Wmo-voorziening. Dit noemen we de eigen bijdrage Wmo.
Lees meer over de eigen bijdrage Wmo

Wat gebeurt er als ik bel?

De medewerkers van de Toegang hebben een achtergrond in de zorg. Ze zijn bijvoorbeeld opgeleid als maatschappelijk werkende, verpleegkundige of jeugdhulpverlener. Het gesprek is bedoeld om helder te krijgen wat uw situatie precies is en waar u hulp bij nodig hebt. Daarna denkt de medewerker met u mee over oplossingen. Wat kunt u zelf nog? Wie kunnen u helpen: uw kinderen, een buurvrouw? Misschien een vrijwilliger?

Vaak kan de medewerker uw vraag direct beantwoorden. Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld professionele zorg of een voorziening. Dan krijgt u een afspraak voor een gesprek. Bijvoorbeeld met een medewerker van het Sociaal Team of een Wmo-consulent.

Hoe gaat het verder na het gesprek met de consulent?

Blijkt uit het gesprek dat u een voorziening nodig hebt vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een woonvoorziening of een rolstoel? Dan zorgt de consulent er voor dat u een aanvraag in kunt dienen.

Ik wil graag geld om zelf een voorziening te kopen. Kan dat?

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo, en wilt u die graag zelf regelen of kopen? Bespreek dan met uw consulent of een persoonsgebonden budget (pgb) voor u mogelijk is. Aan een pgb zijn wel altijd voorwaarden verbonden. Lees meer over het pgb.

Wat betekent het als ik een voorziening 'in natura' krijg?

In natura betekent dat de gemeente de hulp of het hulpmiddel regelt bij een gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier. Lees meer over de Wmo-aanbieders met een contract.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)?

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-raad) is een stichting die de gemeente onafhankelijk adviseert over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Zij zorgt er ook voor dat signalen uit de samenleving op de agenda van de gemeente komen.

De Adviesraad Sociaal Domein kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Deze adviezen gaan nooit over individuele burgers of 'gevallen', maar over het beleid. Lees meer op de website van de ASD