Wmo

Wat is Wmo?

Wmo is de afkorting van 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft die ondersteuning via de Wmo. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. De gemeente helpt inwoners die dit niet zelf kunnen regelen.

Welke hulp biedt de Wmo?

De ondersteuning door de gemeente gebeurt op verschillende manieren.

Wmo-voorzieningen

In de Wmo staat niet wat voor soort voorziening de gemeente moet verstrekken. Dit is afhankelijk van de situatie. Soms is een algemene voorziening voldoende, zoals een boodschappenservice of klussendienst. En soms is een Wmo-voorziening de enige oplossing.

Een Wmo-voorziening (of 'maatwerkvoorziening') is specifiek afgestemd op de persoonlijke situatie. U hebt hiervoor altijd toestemming nodig van de gemeente.

Voorbeelden van Wmo-voorzieningen:

Wat kost een Wmo-voorziening?

Vaak moet u meebetalen aan een Wmo-voorziening. Dit noemen we de eigen bijdrage Wmo.
Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Wilt u een Wmo-voorziening aanvragen?

Neem dan contact op met de Toegang Zorg en Welzijn via telefoonnummer 14 0412.
Lees meer over de werkwijze Toegang Zorg en Welzijn.

U kunt in gemeente Oss geen online aanvraag doen voor een Wmo-voorziening.

Wat gebeurt er als u belt?

Belt u ons, dan bespreekt de medewerker van de Toegang uw situatie met u. Samen zoekt u naar een oplossing. De medewerker helpt om uw probleem zoveel mogelijk zelf op te lossen, of met de mensen uit uw eigen omgeving. Ook zijn er allerlei organisaties die kunnen helpen. Hebt u meer nodig? Dan bekijken we of een voorziening van de gemeente een oplossing is.

Huisbezoek

Soms is er meer tijd nodig om helder te krijgen wat uw situatie precies is en waar u hulp bij nodig heeft. Soms is het ook nodig om de woning te bekijken. Dan regelt de medewerker van de Toegang een afspraak om bij u thuis verder te praten. Dit gesprek thuis is met een Wmo-consulent. Lees meer over het huisbezoek en hoe u zich kunt voorbereiden.

Hoe gaat het verder na het gesprek met de consulent?

Blijkt uit het gesprek dat u een voorziening nodig hebt vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een woonvoorziening of een rolstoel? Dan zorgt de consulent er voor dat u na het gesprek een aanvraag in kunt dienen.

Wat betekent een voorziening ''in natura"?

In natura betekent dat de gemeente de hulp of het hulpmiddel regelt bij een gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier. Lees meer over de Wmo-aanbieders met een contract.

Wat betekent pgb?

pgb betekent Persoonsgebonden budget. Een pgb is een geldbedrag waarmee u de Wmo-voorziening zelf inkoopt bij een aanbieder die u zelf uitkiest. Aan het krijgen van een pgb zijn voorwaarden verbonden. Lees meer over het pgb.