Hulp bij wonen

Woningaanpassing of hulpmiddel

Soms zijn er hulpmiddelen of aanpassingen in huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Hebt u hier hulp bij nodig? Misschien kan dat via de Wmo. Lees meer over woningaanpassing of hulpmiddel.

Mantelzorg en wonen

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Lees meer over mantelzorg en wonen

Beschermd wonen

Beschermd wonen vanuit de Wmo is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Lees meer over Beschermd wonen

Dak- en thuislozen

Bent u (bijna) dak- of thuisloos en lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? Dan kunt u hulp vragen. Lees meer over hulp voor dak- en thuislozen

Maatschappelijke opvang

De gemeente heeft verschillende vormen van Maatschappelijke opvang voor mensen die (bijna) dak- of thuisloos zijn. Lees meer over Maatschappelijke opvang

Blijverslening en Verzilverlening

Uw koopwoning levensloopbestendig maken? Dan kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen via de Blijverslening.
Met de Verzilverlening gebruikt u de overwaarde om uw woning aan te passen naar uw wensen.