College van B&W

Samenstelling

Voor het dagelijks werk heeft Oss vijf wethouders. Oss heeft een coalitie waarin VDG, CDA, VVD en GroenLinks samenwerken.
Zo ziet de samenstelling van het college eruit

De gezamenlijke koers, uitdagingen en ambities van het college van B&W voor de periode 2022 -2026.
Lees het coalitieprogramma

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke dinsdag.
- Agenda
- Besluiten

Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften behandelt uw bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad.

Jeugdcollege / jeugdgemeenteraad

De gemeente Oss heeft al sinds 2006 een jeugdcollege. Ieder jaar wordt er een nieuw jeugdcollege gekozen. Het jeugdcollege bestaat uit een jeugdburgemeester en jeugdwethouders. Dit zijn kinderen uit groep 7/8 van basisscholen uit de gemeente Oss. Lees meer over het jeugdcollege 2022-20223.

Financiën

Hier vindt u de kadernota, programmabegroting, programma-evaluatie en het jaarverslag en de jaarrekening.
Meer informatie over Financiën