Inkoop en aanbesteding

Dit overzicht geeft aan welke aanbestedingen gemeente Oss in de komende tijd wil gaan uitvoeren.

Actuele aanbestedingen

 • Camera’s systeem Gemeentehuis
 • Inhuur tijdelijk personeel, m.u.v. uitzendwerk en payroll, vindt plaats via website werkeninnoordoostbrabant
 • Onderhouds-ovk LiuGong wiellader type 842-III serienummer CLG00842VCL335765 machine 50
 • Projecten nieuwbouw
 • Projecten renovatie
 • Huishoudelijk afval (ontvangen/ophalen/hergebruik)
 • Leveren en in stand houden beheerpakket openbare verlichting
 • Betalingsschema opdracht telecom
 • Werken GWW sector (waaronder IUP projecten)
 • Asfaltonderhoud
 • Vervanging bewegingswerken sluisdeuren, inclusief verbeteren bediening brug en sluis, en inclusief groot onderhoud sluisdeuren en eb-kering
 • Groot onderhoud oevers haven fase 2
 • Ongepland, maar een wens/behoefte: - Meerjarencontract duik- en onderhoudswerkzaamheden sluis, brug en haven. - Baggeren haven(s) en Meerjarencontract inspecties civiele kunstwerken, sluis, brug en havenobjecten.
 • Levering vuilniswagens
 • Levering inzamelzakken voor plastic verpakking, Blik en Drinkwater
 • Leveren ondergrondse containers
 • Reinigen ondergrondse containers
 • Levering 2-wiel rolcontainers (via Midwaste)
 • Levering 4-weil rolcontainers (via Midwaste)
 • Leveren AfvalRIS systeem
 • Leveren wegenzout
 • Bewegwijzering
 • Golfbad
 • Kantoorinrichting
 • Aanbesteding medische advisering
 • Communicatieplatform (UCS) + KCC (1e kwartaal 2023)
 • Datacenter- en werkplekapparatuur (1e kwartaal 2023)
 • Europese aanbesteding Verslaafden in herstel (2023)
 • Europese aanbesteding Sporttoestellen (2023)
 • Europese aanbesteding Huishoudelijke verzorging (2022/2023)
 • MER Omgevingsvisie
 • Subsidieverwerver (waarschijnlijk via Inhuurdesk/WINOB)

Openbare en Europese aanbestedingen

Wilt u gratis op de hoogte blijven van de openbare en Europese aanbestedingen? U kunt zich gratis aanmelden via de website van TenderNed.

Onderhandse aanbestedingen

Bij een onderhandse aanbesteding kiezen we zelf 3 tot 5 ondernemers uit om een offerte in te dienen. Onze voorkeur gaat altijd uit naar lokale en regionale bedrijven. We nodigen ook altijd minimaal 1 bedrijf buiten de regio uit.

Aanmelden onderhandse aanbestedingen

Wilt u ook graag dat we u uitnodigen? Stuur dan een mail dan naar inkoop@oss.nl, onder vermelding van ”Registratie aanbestedingen”. U ontvangt dan een vragenlijst die u kunt invullen en terugmailen. Let op: dit is geen garantie dat u ook echt een uitnodiging van ons krijgt. U bent dan wel bij ons bekend.

Civiel- en cultuurtechnische werken

Voor de aanbesteding van civiel- en cultuurtechnische werken, maken we gebruik van de ‘Groslijst methode’. Een bedrijf moet op de groslijst staan om een uitnodiging te krijgen om een offerte in te dienen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Hoe dit werkt is omschreven in onderstaande pdf:

Aanmelden civiel- en cultuurtechnische werken

Wilt u op de groslijst voor civiel- en cultuurtechnische werken? Stuur dan het aanmeldformulier naar inkoop@oss.nl, en voeg het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' en het 'Model referentieproject' toe.

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Oss hanteert de onderstaande algemene inkoopvoorwaarden die overeenkomen met de VNG Inkoopvoorwaarden.