Inkoop en aanbesteding

Dit overzicht geeft aan welke aanbestedingen gemeente Oss in de komende tijd wil gaan uitvoeren.

Actuele aanbestedingen

 • Diverse afvalstromen
 • Zwemlessen minimabeleid Oss
 • Contactcenter
 • Psychologisch onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en psychische gezondheid (Cluster 10)
 • Wmo hulpmiddelen 2024
 • Levering standaard Kofferarmaturen OVL
 • Sporttoestellen, sportinventaris- gymzalen
 • Raamovereenkomst inzake Levering van wegenzout aan Gemeente Oss Nr.2018/MW/PV/09-2
 • Raamovereenkomst inzake leveren van 2-wiel (circulaire) rolcontainers aan Midwaste leden
 • Raamovereenkomst inzake leveren van 4-wiel rolcontainers aan Midwaste leden
 • Raamovereenkomst inzake datacentrer- en werkplekapparatuur gemeente Oss
 • Contract Plaagdierbestrijding gemeente Oss (IBOR)
 • Reintegratie, sociale activering en jobcoaching
 • Herinrichting gemeentehuis
 • Printer Grootvulume productie Printers (KNNS business solutions)
 • Aankoop heesters & bomen (oss, Uden, M’stad)
 • EA verslaving in Herstel
 • EA Huishoudelijke verzorging
 • Lichtmasten
 • Urban Sports Park
 • Nadere onderzoeken ikv MER duurzame polder
 • Nieuw- en renovatiebouw
 • Bewaking/beveiliging asielzoekers/statushouders
 • Bewaking/beveiliging gemeentehuis/-gebouwen
 • Onderzoek en advies geluidsisolatie woningen
 • Geluidsisolatie woningen
 • Inhuur personeel
 • Regiesysteem Sociaal Domein
 • Abrireclame en het exploiteren van de abri’s
 • Reclame in de openbare ruimte
 • Nieuwe verwerkingscontract voor gft en vrijkomend openbaar groen
 • Ondergrondse containers (restafval) i.k.v. beheerplan
 • Reinigen ondergrondse containers
 • Verschillende opleidingen en cursussen beheer openbare ruimte
 • EA Levering woonunits
 • EA Regiotaxi vervoer
 • Privacy management systeem
 • Jobmarketing
 • EU Nationaal Isolatieprogramma
 • Anonimiseringsoftware (programmatuur en diensten)
 • Communicatieplatform (telefonie, KCS)
 • Raamovereenkomst officeprogrammatuur
 • Monitoring en Respons (programmatuur en diensten)
 • Parkeerhandhaving

Openbare en Europese aanbestedingen

Wilt u gratis op de hoogte blijven van de openbare en Europese aanbestedingen? U kunt zich gratis aanmelden via de website van TenderNed.

Onderhandse aanbestedingen

Bij een onderhandse aanbesteding kiezen we zelf 3 tot 5 ondernemers uit om een offerte in te dienen. Onze voorkeur gaat altijd uit naar lokale en regionale bedrijven. We nodigen ook altijd minimaal 1 bedrijf buiten de regio uit.

Aanmelden onderhandse aanbestedingen

Wilt u ook graag dat we u uitnodigen? Stuur dan een mail dan naar inkoop@oss.nl, onder vermelding van ”Registratie aanbestedingen”. U ontvangt dan een vragenlijst die u kunt invullen en terugmailen. Let op: dit is geen garantie dat u ook echt een uitnodiging van ons krijgt. U bent dan wel bij ons bekend.

Civiel- en cultuurtechnische werken

Voor de aanbesteding van civiel- en cultuurtechnische werken, maken we gebruik van de ‘Groslijst methode’. Een bedrijf moet op de groslijst staan om een uitnodiging te krijgen om een offerte in te dienen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Hoe dit werkt is omschreven in onderstaande pdf:

Aanmelden civiel- en cultuurtechnische werken

Wilt u op de groslijst voor civiel- en cultuurtechnische werken? Stuur dan het aanmeldformulier naar inkoop@oss.nl, en voeg het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' en het 'Model referentieproject' toe.

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Oss hanteert de onderstaande algemene inkoopvoorwaarden die overeenkomen met de VNG Inkoopvoorwaarden.