Vrijwilligers

Wat is vrijwilligerswerk?


Veel mensen leveren als vrijwilliger gratis een belangrijke bijdrage aan de samenleving.
Vrijwilligerswerk kent vele vormen en vrijwilligers zijn in verschillende sectoren actief. Bijvoorbeeld bij de scouting, de kerk of moskee, bij een sportvereniging of bij een jeugd- of oudervereniging, voor een politieke partij, bij een verzorgingshuis, de brandweer of bij een school. Er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare buurtgenoten of voor de leefbaarheid in de eigen wijk of buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, onderhoud van openbare ruimten en het opzetten van nieuwe activiteiten en burgerinitiatieven.

Vrijwilligers leveren waardevol en onbetaald werk voor anderen en de samenleving. Vrijwilligerswerk doe je niet voor niets, je krijgt er nieuwe ervaringen en contacten voor terug. Het meedoen en iets betekenen voor een ander of je buurt is plezierig en dankbaar om te doen. Vrijwilligerswerk is goed voor je carrière en persoonlijke groei.

Verschil met mantelzorg

Vrijwilligerswerk is niet hetzelfde als mantelzorg. Een vrijwilliger kiest ervoor om zich in te zetten voor bijvoorbeeld een kwetsbare buurtgenoot. Een mantelzorger zorgt langdurig (langer dan drie maanden en gemiddeld minstens acht uur per week) en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Zij doen dit omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon voor wie zij zorgen. Dat overkomt je. Een mantelzorger is meestal een partner, kind, vader of moeder, een ander familielid, vriend of kennis.
Lees meer over mantelzorg.

Hebt u interesse in vrijwilligerswerk?

Vacaturebank

Wilt u graag als vrijwilliger aan de slag bij een vrijwilligersorganisatie? Kijk dan eens naar de vacatures op de website van ONS welzijn.

Sociaal Team


Lukt het u niet om vrijwilligerswerk te vinden dat bij u past? Neem dan contact op met het Sociaal Team in uw buurt via telefoonnummer 14 0412. Het Sociaal team zoekt samen met u naar een oplossing.

Nieuwe initiatieven van inwoners


De gemeente Oss zoekt mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt te verbeteren. Initiatieven die het (samen)leven in gemeente Oss prettiger en leuker maakt. U kunt uw plan sturen naar Oss Innoveert en daarmee kans maken op ondersteuning en een startinvestering om uw idee uit te voeren.


Bent u op zoek naar een vrijwilliger?

Bemiddelingswebsite Voor mekaar

Via deze website kunt u reageren op een bericht van een ander of er zelf een maken. Plaats bijvoorbeeld een wens, aanbod of idee. Of vind activiteiten, gezelligheid, nieuwe contacten en vriendschappen via het prikbord op Voormekaar.

Sociaal Team

Zoekt u ondersteuning omdat u een klein netwerk heeft waar u geen beroep op kan doen? En lukt het niet via de bemiddelingswebsite Voor mekaar een passende match te vinden? Neem dan contact op met het Sociaal Team in uw buurt via telefoonnummer 14 0412.

Vacaturebank

Bent u als organisatie op zoek naar een vrijwilliger, kijk dan in de vacaturebank van ONS welzijn.

Vrijwilligerscollege: vrijwilligers leren van elkaar

ONS welzijn heeft Ons Vrijwilligerscollega, waar vrijwilligers van elkaar leren. Dat kan één-op-één zijn of in een groep. Denk aan coaching door een andere vrijwilliger of een workshop met meerdere mensen. Ben je zelf ergens goed in? Meld je dan aan om je kennis en ervaring te delen met andere vrijwilligers. Meer over Vrijwilligerscollege op de website van ONS welzijn.

Verzekering van vrijwilligers

Vrijwilligers die in georganiseerd verband werken zijn gratis verzekerd in de gemeente Oss. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Lees meer over de vrijwilligersverzekering.

Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring die bewijst dat uw gedrag in het verleden geen risico is voor de taak of functie die u nu gaat uitvoeren. Vroeger heette dit een bewijs van goed gedrag. Als u tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Lees meer over of vraag een VOG aan.

Bijstand en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger kunt u op ieder moment worden. Ook als u een uitkering ontvangt mag u daarnaast vrijwilligerswerk doen. Ook als dit geen deel uitmaakt van een re-integratietraject. Er zijn wel enkele voorwaarden. Lees meer over deze voorwaarden bijstand en vrijwilligerswerk.

Waardering van vrijwilligers

De gemeente waardeert de inzet van vrijwilligers op verschillende manieren.  

Osje van Verdienste


Een Osje van Verdienste wordt in bijzondere gevallen door de Burgemeester toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor een persoon die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap. Een Osje van verdienste is een beeldje in de vorm van ‘de poort van Oss’. Een Osje wordt toegekend bij een afscheid, jubileum of een zeer bijzondere gebeurtenis. U kunt die persoon via een brief aandragen bij de burgemeester. Lees meer over het Osje van Verdienste.

Koninklijke onderscheiding


Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning van verdienstelijkheid. Het is bedoeld voor personen die zich maatschappelijk inzetten als vrijwilliger actief binnen een vereniging, onderneming of organisatie. U kunt deze Koninklijke onderscheiding aanvragen voor een persoon waarvan je vindt dat zijn/haar inzet gewaardeerd moet worden. Lees meer over de Koninklijke onderscheiding.

test