Regelingen bij laag inkomen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u hebt een laag inkomen
  • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld spaargeld of auto) met een waarde van meer dan € 7.575,00 (alleenstaanden) of € 15.150,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)

Welke regelingen heeft de gemeente?

Hieronder staat een handig overzicht. Wilt u hierover meer weten of een aanvraag indienen? Bel met uw vaste contactpersoon via 14 0412. Hebt u geen contactpersoon? Ga naar een spreekuur bij u in de buurt. Een afspraak is niet nodig.

Meedoen is belangrijk

De regeling Meedoen is belangrijk bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en sportieve activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar het theater en concerten gaan, meedoen aan peuterzwemmen, een bezoek aan een museum en een abonnement bij de bibliotheek.
  • Gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen van 5 tot groep 7.
  • Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen.

Aanvullende zorgverzekering Oss (AZOSS)

AZOSS is een aanvullende verzekering bij VGZ of CZ, aangeboden door de gemeente. AZOSS kent twee pakketten: een uitgebreid pakket en een extra uitgebreid pakket. VGZ en CZ geven een collectieve korting. Ook de gemeente betaalt mee aan uw verzekering (€ 25 / € 50 in 2024). Hierdoor betaalt u maandelijks minder premie. Lees meer over AZOSS.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor dingen die u echt nodig hebt en niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoerder. Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse dingen of vaste lasten, zoals kleding, boodschappen of huur. Lees meer over Bijzondere bijstand aanvragen

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor iedereen die 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft. Ook hebt u de AOW leeftijd nog niet bereikt. Per kalenderjaar ontvangt u tussen € 497,00 en € 709,00 belastingvrij. Lees meer over Individuele inkomenstoeslag.

Studietoeslag

Scholieren of studenten van 15 jaar en ouder met een blijvende medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een voltijd opleiding te doen. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Lees meer overstudietoeslag.

Regelingen via andere organisaties

Er zijn ook andere organisaties die helpen. Hieronder staan er een aantal. In het Portaal staan nog meer mogelijkheden.

Voedselbank Oss

Hebt u een laag inkomen en houdt u niet genoeg geld over om eten te kopen? Dan kan de voedselbank misschien helpen. Op hun website leest u wie in aanmerking komt voor een voedselpakket en hoe u dit kunt vragen. Lees meer op de website van de voedselbank

Kledingbank Oss

De Stichting Kledingbank Oss geeft goede, nog bruikbare kleding door aan de mensen die zelf geen geld hebben om kleding te kopen. Lees meer op de website van de kledingbank.

Ruilwinkel Oss

In de Ruilwinkel kunt u spullen en diensten ruilen. De Ruilwinkel is ook een ontmoetingsplek: u kunt er een kopje thee of koffie drinken en een praatje maken. Lees meer op de website van de Ruilwinkel.

Solidariteitsfonds scholen Voortgezet Onderwijs

Zitten uw kinderen op de middelbare school? En hebt u niet genoeg geld om de verplichte kosten en/of de vrijwillige bijdrage voor schoolactiviteiten te betalen? Zoals een laptop of meedoen aan een buitenschoolse activiteit? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld via 06 1308 9599 of info@leergeldossbernheze.nl. De Stichting kijkt dan samen met u wat er mogelijk is.

Stichting Leergeld Oss Bernheze

U wilt natuurlijk dat uw kind mee kan op het schoolreisje en lid kan zijn van de sportclub. Of balletschoenen heeft of een fiets om naar school te gaan. Als u dat niet kunt betalen, dan wil stichting Leergeld u graag helpen. Neem contact op met de Stichting via 06 1308 9599 of info@leergeldossbernheze.nl. Of kijk op de website van Stichting Leergeld Oss Bernheze.

Met Elkaar, Oss tegen armoede

Met Elkaar Oss heeft een solidariteitsfonds. Het fonds is voor mensen die lange tijd van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Een paar voorbeelden van hulp zijn: een gestolen fiets vervangen, directe hulp bij echtscheiding, reiskosten bij een begrafenis of ziekte van een familielid. Lees meer op de website van Solidariteitsfonds Met elkaar, Oss tegen armoede.

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees meer op de website van de SVB.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en de leeftijd van de kinderen. Ook mag uw vermogen niet te hoog zijn. U krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst als u er recht op hebt. Lees meer op de website van de Belastingdienst.