Gemeenteraad

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, de ‘baas’ dus en neemt alle belangrijke beslissingen, onder andere op het gebied van beleid en financiën.

Wil je de vergaderingen van de Osse gemeenteraad en de raadscommissies volgen op internet? Dat kan! We zenden deze live uit via onze website. Lees meer over de live uitzendingen

Wie zitten er in de gemeenteraad?

De gemeenteraad bestaat uit 37 leden onder voorzitterschap van burgemeester Buijs. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad en de voorzitter. Lees meer over de leden van de gemeenteraad

De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app), die u ook kunt gebruiken. Lees meer over vergaderkalender en - stukken.

Praat, denk en doe mee

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger mee kunt praten, denken en doen met de gemeente. We zetten ze voor u op een rij. Lees meer over meepraten, denken en doen.

De vaste vergaderdag van de gemeenteraad en de raadscommissies is de donderdag. Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad zitten alleen de raadsleden aan de vergadertafel. Lees meer over hoe de gemeenteraad werkt.

Burgerleden

Burgerleden ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij vergaderingen van de raadscommissies en de andere raadsbijeenkomsten. Ze vergaderen echter niet mee met de gemeenteraad. Lees meer over burgerleden.

Documenten begroting

Programmabegroting, jaarrekeningen en burgerjaarverslag.
Lees meer over de financiën.

Ombudscommissie

U schakelt de ombudscommissie in als u een klacht heeft die te maken heeft met de manier waarop u door een ambtenaar of bestuurder bent behandeld.
Lees meer over de Ombudscommissie.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken. Worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Wordt er op een efficiënte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders? Lees meer over de Rekenkamercommissie.

Samenstelling en contactgegevens van de afdeling Raadsgriffie.
Lees meer over de Raadsgriffie.