Gemeenteraad

De gemeenteraad is de baas in de gemeente Oss. Hij neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente over bijvoorbeeld wonen, zorg, verkeer en veiligheid.

De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app), die u ook kunt gebruiken. Lees meer over vergaderkalender en - stukken.

Wil je de vergaderingen van de Osse gemeenteraad en de raadscommissies volgen op internet? Dat kan! We zenden deze live uit via onze website. Lees meer over de live uitzendingen

Leden van de gemeenteraad

In de gemeenteraad zitten 37 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor maar is zelf geen lid. en de raadsgriffier ondersteunt de raad. Lees meer over de leden van de gemeenteraad

Burgerleden

Burgerleden ondersteunen de raadsfracties. Ze praten mee in de commissies maar niet in de gemeenteraad. Lees meer over burgerleden.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de raad en de commissies. Daarnaast ondersteunt de griffie ook de individuele raads- en burgerleden. Lees meer over de Raadsgriffie.

Praat, denk en doe mee

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger mee kunt praten, denken en doen met de gemeente. We zetten ze voor u op een rij. Lees meer over meepraten, denken en doen.

De gemeenteraad neemt besluiten, geeft zijn mening en laat zich informeren. Dit kan in verschillende soorten vergaderingen. Lees meer over hoe de gemeenteraad werkt.

Financiën

De gemeenteraad bepaalt hoe het gemeentelijk geld wordt verdeeld. Elk jaar besluit de gemeenteraad in november over de besteding van het geld van de komende jaren. (programmabegroting). Elk jaar krijgt de gemeenteraad uitleg van het college van B en W hoe het geld is uitgegeven (Jaarverslag en jaarrekening). Lees meer over de financiën.

Rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij het controleren van het college. Worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Werken we efficiënt en volgens de wet? Lees meer over de Rekenkamer.

Na elke raadsvergadering maakt de griffier een lijst van alle besluiten van de raad. De besluitenlijst. Overzicht van alle besluiten van de gemeenteraad