Gemeenteraad

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, de ‘baas’ dus en neemt alle belangrijke beslissingen, onder andere op het gebied van beleid en financiën.

Wie zitten er in de gemeenteraad?

De gemeenteraad bestaat uit 37 leden onder voorzitterschap van burgemeester Buijs.
De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad en de voorzitter.
Lees meer

Contactmogelijkheden

Wilt u een mail sturen naar de Raadsgriffie, fractievoorzitters, fractiesecretarissen, of alle raads- en burgerleden, stuur dan een mail naar raadsgriffie@oss.nl en vermeld in de onderwerpregel voor wie de mail bedoeld is.

Burgerleden

Burgerleden ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij vergaderingen van de raadscommissies en de andere raadsbijeenkomsten. Ze vergaderen echter niet mee met de gemeenteraad
Lees meer

De vaste vergaderdag van de gemeenteraad en de raadscommissies is de donderdag. Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad zitten alleen de raadsleden aan de vergadertafel.
Lees meer

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger mee kunt praten, denken en doen met de gemeente. We zetten ze voor u op een rij.
Lees meer

Wil je de vergaderingen van de Osse gemeenteraad en de raadscommissies volgen op internet? Dat kan! We zenden deze live uit via onze website.
Lees meer

De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app), die u ook kunt gebruiken.
Lees meer

Overzicht van alle besluiten van de gemeenteraad.
Besluitenlijst gemeenteraad

Overzicht van alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies en de bijbehorende stukken.
Vergaderkalender iBabs

Samenstelling en contactgegevens van de afdeling Raadsgriffie.
Lees meer

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken. Worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Wordt er op een efficiënte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders?
Lees meer

Documenten begroting

Programmabegroting, jaarrekeningen en burgerjaarverslag.
Lees meer

Ombudscommissie

U schakelt de ombudscommissie in als u een klacht heeft die te maken heeft met de manier waarop u door een ambtenaar of bestuurder bent behandeld.
Lees meer