Minder maaien, meer bloemen, meer insecten

Laatst gewijzigd op: 16-08-2022

De komende jaren gaat de gemeente minder vaak het gras maaien. Veel bermen en grasvelden gaan er wat ruiger uitzien, het gras wordt langer en krijgt meer kleur. Ook gaan meer op een natuurvriendelijke wijze maaien. Dit doen we door bijvoorbeeld stukken gras te laten staan, het maaisel te verzamelen en later af te voeren. Dat kost meer geld, maar dan komen er wel meer soorten bloemen en insecten (biodiversiteit). En dat is hard nodig, omdat de biodiversiteit de laatste eeuw enorm is afgenomen.

Vaak maaien

  • Voetbalveldjes en picknick plaatsen in de wijk. Zodat kinderen lekker kunnen spelen.
  • Hondenlosloopterreinen. Door het maaien ruimen we meteen de hondendrollen op.
  • Bermen van sloten. Dit zorgt voor een goede doorstroming en voor voldoende zuurstof voor de diertjes in en langs de sloot.
  • Bermen op verkeerskruisingen. Dit is voor de veiligheid.

Natuurvriendelijk maaien

Als we natuurvriendelijk gaan maaien, dan laten we soms stukken gras staan. Ook laten we op sommige plekken een deel van het maaisel liggen. Dit halen we pas na enkele dagen op. Zo blijft er voor vlinders, bijen, muizen en vogels wat over om in te schuilen, om van te eten en om eieren in te leggen.

Waarom afvoeren maaisel

Afvoeren van het maaisel is nodig om de bodem te verschralen en meer open plekken in de grasmat te krijgen. Als we dat niet doen, dan zorgt het oude maaisel dat de grond verrijkt met voedingsstoffen. Dit is goed voor plantensoorten zoals raaigras, brandnetel en fluitenkruid. Maar niet voor meer kwetsbare soorten zoals de grote pimpernel, veldsalie en koekoeksbloem. Deze planten groeien juist goed bij minder voedingsstoffen en op een open grasmat.

foto Hommel

Waar maaien we natuurvriendelijk?

Vanaf 2022 gaan we nog meer maaien op de natuurvriendelijke wijze. Was het in 2021 nog 110 hectare, dat wordt nu 135 hectare. Dat is zo’n 25% van het totale grasoppervlakte.
Meer natuurvriendelijk is minder netjes, dat is logisch. Maar we gaan wel meer bloemen en insecten zien op bermen langs de grote singels rond de stad. Maar ook op de wegen tussen Oss en Geffen, de Megensebaan en de Macharenseweg. In sommige van die bermen staan borden zoals hiernaast. Maar we laten het gras ook langer aan de rand van de grote recreatievelden in de stad, waar het niet persé kort hoeft te zijn. De parken aan de noordkant van Oss, zoals het Eiland en Horzak maaien we volledig natuurvriendelijk.

foto vlinder

Maaien tijdens droge periodes

We maaien het gras op kleigebieden (zoals langs de gracht in Ravenstein) ook in zeer droge periodes omdat het gras daar langer doorgroeit dan op zandgebieden.

Wie maaien er nog meer?

De provincie maait de bermen van de Kennedybaan en het Waterschap maait de dijktaluds. Beide organisaties doen dat ook op natuurvriendelijke wijze waar dat mogelijk is. Zij voeren het maaisel af of begrazen met schapen.

Vragen over maaien?

Heeft u vragen over het maaien in uw straat of buurt? Of u wilt graag dat we komen maaien? Maak digitaal een melding.