Natuur & Water

Laatst gewijzigd op: 12-08-2022

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het thema Natuur & Water voor de nieuwe woonwijk in Oss West

Hoe neemt gemeente Oss biodiversiteit mee in het plan Amsteleind?

De wet verplicht ons om te onderzoeken wat er in het gebied aanwezig is aan biodiversiteit. En we willen voorkomen dat we bestaande waarden en biodiversiteit aantasten. We willen ook de kansen voor de biodiversiteit vergroten. Denk hierbij aan maatregelen aan gebouwen en maatregelen in de openbare ruimte. Naast de wettelijke plicht om aantasting te voorkomen, inventariseren we wat we extra kunnen doen. Om juist een impuls te geven aan de biodiversiteit.

Voor de toekomst willen we inzetten op natuur inclusieve landbouw. Hoe past Amsteleind hier in?

Content uitklap elementOp dit moment heeft het gebied een agrarisch karakter. We zoeken naar manieren om die landbouw voelbaar te maken en zichtbaar te houden. Hiermee willen we ook de verbinding met de voedselproducenten en de consumenten zo direct mogelijk maken. Denk aan een plek in de wijk, waar mensen elkaar ontmoeten. Door middel van landbouw, stadslandbouw of een streekmarkt. De agrarische sector kan een plek behouden in het gebied. Wel op een duurzame, toekomstgerichte manier die ook past bij de wijk Amsteleind.

Wat gaat er gebeuren met het kleine stukje bos aan de Mikkeldonkweg?

De visie om aan te geven welke idee├źn we hebben rondom dat bosje is nog niet klaar. Binnen het plan willen we het bestaande groen zoveel mogelijk behouden. We willen juist meer groen toevoegen. De exacte visie op het noordelijke deel is nog niet duidelijk. Het gaat hier ook om een heel nat gedeelte door de hoeveelheid kwel die je er hebt. Dat maakt het lastig om dat gebied te ontwikkelen. Daarom ligt natuurontwikkeling op die plek meer voor de hand.

De vogels in de polders staan onder grote druk. Hoe wil je dat compenseren?

Met de MER willen we inzichtelijk krijgen wat we extra kunnen doen aan biodiversiteit. Als eerste gaan we in beeld brengen welke soorten vogels er in de polder voorkomen. En in welke mate ze last krijgen van de plannen voor Amsteleind. Is het nodig om dit te compenseren? Door bijvoorbeeld ergens anders leefgebied aan te brengen. Het uitgangspunt is om alles wat mogelijk aangetast wordt, ook weer op een passende manier terug te brengen.

Wordt het water in het gebied toegankelijk voor iedereen? Grenst het aan de achtertuinen van de nieuw te bouwen woningen?

We gaan nog aan de slag met wat we een proefverkaveling noemen, dat is de wijze waarop de buurten tot stand gaan komen. Water is ontzettend leuk voor iedereen. Het is de verwachting dat een groot deel van de oevers openbaar zal zijn, gekoppeld aan parkachtige en groenstructuren. Een achtertuin aan het water zal waarschijnlijk ook kunnen op bepaalde stukken van de nieuwe wijk. Misschien is er ook ruimte voor drijvende woningen?

Kan de structuurvisie vastgesteld worden zonder MER, of volgt die nog?

Er is een MER nodig. Die nemen we mee in de procedure van het bestemmingsplan. Bij de structuurvisie hebben we een korte notitie ter inzage gelegd. Daarin staan de milieuaspecten kort toegelicht. Deze aspecten onderzoeken we later in het MER. In het kader van het bestemmingsplan wordt de MER opgesteld en daarop kunt u dan ook weer reageren.