Thuis in de buurt

Waarom Thuis in de Buurt?

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de visie ‘Thuis in de Buurt’ vastgesteld.De kern van deze visie: iedereen kan meedoen in de samenleving. Dicht bij huis, een plek voor iedereen. Ook de inwoner die het (even) wat moeilijker heeft. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de wijk- en dorpshuizen een belangrijke, centrale rol. Ze mogen nog beter aansluiten bij de behoefte van hun wijk- of dorpsbewoners.

Hoe het was, of nu nog is Hoe het nu al is, of straks wordt
Verenigingsleven Meer individueel, meer los/vast
Eén cultuur Steeds meer culturele verschillen
“Ieder zijn eigen” Meer samenwerking, van alles wat
Lidmaatschap Abonnement
Zorg nodig? De buurt uit! Zorg nodig? Blijf wonen!
Iedereen is hetzelfde Steeds meer verschillen
Analoog Digitaal
Zalenverhuur Gastheerschap
Hoe gaat de rol van wijk- en dorpshuizen veranderen?
Nu Straks
Wijk- of dorpshuis Huis van de wijk/ van het dorp
Het wijk- of dorpshuis zorgt, in opdracht van de gemeente, voor een sluitende exploitatie. Het Huis van de wijk / van het dorp maakt het mogelijk dat iedereen elkaar kan ontmoeten en mee kan doen aan activiteiten. Er is begeleiding vanuit de gemeente om te komen tot een sluitende exploitatie.
Veelal vooral (technisch) beheer. Gastheerschap, ruime openingstijden, ook de mogelijkheid voor vrije inloop en organisatie van ontmoeten en activiteiten voor diverse (kwetsbare) doelgroepen.
Vooral verhuur aan verenigingen en organisaties. Naast de verhuur aan verenigingen en organisaties, kan iedereen elkaar ontmoeten, kan iedereen meedoen aan de activiteiten; ook voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Het wijk- of dorpshuis biedt mogelijkheden om buurtbewoners te ontmoeten en hun dag zinvol te besteden. Zo zorgt het wijk- of dorpshuis ervoor dat mensen vitaler blijven en minder snel gebruik hoeven te maken van zorg van een zorgaanbieder. De vrijwilligers van het wijk- of dorpshuis krijgen daarin natuurlijk hulp van (zorg)professionals als dat nodig is. Daarbij sluit het wijk- of dorpshuis aan bij de behoeften in de wijk. Zie bijvoorbeeld de Wijkfoto van Oss
Een beheerstichting gericht op huisvesting, verhuur en bedrijfsvoering. Een organisatievorm waarin het wijk- of dorpshuis actief samenwerkt met andere vrijwilligers en professionele partijen. Dit kan door middel van een samenwerkingsovereenkomst of andere vormen.
Sommige huizen werken met een bedrijfsplan inclusief beheer- en exploitatieplan. Alle huizen werken met een bedrijfsplan inclusief beheer- en exploitatieplan.
Sommige huizen hanteren een tarievenstructuur. Alle huizen werken met een nultarief, een maatschappelijk tarief en een regulier tarief.
De gemeente beoordeelt de financiële jaarverantwoording. De gemeente en het wijk- of dorpshuis voeren een gesprek over zowel financieel als maatschappelijk rendement.

Adviespunt ‘Thuis in de Buurt’

Dit is een behoorlijke verandering voor de wijk- en dorpshuizen. Ben je daarom op zoek naar advies of ondersteuning bij deze veranderingen? Heb je vragen?
Neem dan contact op met het adviespunt ‘Thuis in de Buurt’. Annemieke Verstraten of Jacco van Roon, via ons algemene nummer 14 0412. Of mail naar thuisindebuurt@oss.nl

Wat houdt Thuis in de Buurt in?

Thuis in de Buurt gaat over ontmoeten. En ontmoeten start bij mensen. Bij mensen die samen iets willen doen en bij mensen die zich hiervoor willen inzetten. Een gebouw is hiervoor onmisbaar. Een plek om te ontmoeten, recreëren en leren. Een eigentijds, goed uitgerust, laagdrempelig, multifunctioneel, toegankelijk ‘huis van de wijk/huis van het dorp’. Waar altijd iets te doen is en dat voor elke (leeftijds-) groep iets te bieden heeft. Maatschappelijke, sociale, educatieve activiteiten starten hier en komen er samen. Het huis verbindt binnen met buiten. Het is betaalbaar en gastvrij. Je loopt er spontaan binnen en je voelt je er direct thuis. Je wordt hartelijk ontvangen en er is een luisterend oor.

Subsidieregeling

Het college heeft op 14 juni 2022 de subsidieregeling Thuis in de Buurt vastgesteld. Het is een opstartsubsidie voor besturen van gemeenschapshuizen in de gemeente Oss. De subsidie heeft als doel om activiteiten te stimuleren, waarbij mensen elkaar laagdrempelig ontmoeten. De gemeenschapshuizen, als de huiskamer van de wijk, organiseren activiteiten of maken deze mogelijk voor (kwetsbare) inwoners en inwonersgroepen in de wijk en/of buurt. Lees meer over deze opstartsubsidie.

Overzicht mogelijkheden voor advies, subsidie en fondsen

Er zijn een heleboel organisaties die op allerlei manieren hulp bieden aan bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en besturen met een maatschappelijk doel en/of vastgoed. Deze organisaties geven advies en informatie, bieden trainingen aan of organiseren bijeenkomsten voor u met andere gemeenschapshuizen. Ook bieden ze inzicht in financiële mogelijkheden waar jullie als bestuur gebruik van kunnen maken. Lees hier het overzicht van mogelijkheden voor advies, subsidie en fondsen

Toolkit