Voor zorgprofessionals

Wmo-toezicht

Wilt u als Wmo-aanbieder een melding doen bij de toezichthouder Wmo? Of een calamiteit of geweldsincident melden? Lees meer over Wmo-toezicht.

Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

De AVE is een werkwijze om hulpverlening op tijd in te schakelen en samenwerking tussen organisaties te versterken. Lees meer over AVE.

Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder en heeft uw cliƫnt problematische schulden? Lees meer informatie voor bewindvoerders.

Samenwerkwijze (SWW)

Binnen de Samenwerkwijze staat de vraag van de wijkbewoner centraal, niet het aanbod van instanties. Voor de beroepskrachten betekent dit een compleet andere manier van werken. Wil je hierover meer weten? Ga naar de website van SWOSS over de Samenwerkwijze.

Overzicht gecontracteerd jeugdhulpaanbod in regio

Website waarmee professionals het gecontracteerde jeugdhulpaanbod in de regio eenvoudig kunnen vinden. Lees meer op de website van het Rioz.

Proeftuin Oss

In de Proeftuin Oss bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen. Lees de laatste informatie op de website van RIWMO. Op zoek naar archiefinformatie over de Proeftuin Ruwaard? Ga naar de website van de Proeftuin Ruwaard.

Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Dit model beschrijft hoe professionals een aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas kunnen inrichten. Lees meer op de website van GGD HvB.

Regionale Inkoop Wmo (RIWMO)

De RIWMO koopt de Wmo-zorg in voor de regio. Op hun website staat informatie over de verschillende zorgvormen, procedures en regelingen. Lees meer op de website van de RIWMO.

SWOSS

Ben jij werkzaam in Oss of omgeving? Sta jij als professional in verbinding met een van de wijken in Oss? Of wil je graag meedenken, en van de Samenwerkwijze aanpak leren? Ga naar SWOSS.

Meld- en adviespunt zorg en overlast

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Het is belangrijk om dit te melden. Lees meer over het Meldpunt.