Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019

Laatst gewijzigd op: 18-06-2020

De gemeente Oss werkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Voor het buitengebied van de gemeente Oss gelden op dit moment drie verschillende bestemmingsplannen Buitengebied. Dit zijn ‘Buitengebied Oss - 2010’, ‘Buitengebied Lith - 2013’ en ‘Buitengebied Maasdonk 2012’. In het nieuwe bestemmingsplan gelden straks voor vergelijkbare gebieden in het Osse buitengebied ook dezelfde regels en dezelfde flexibiliteit voor ontwikkelingen. Daarnaast hebben we te maken met nieuw beleid voor het buitengebied. Dit nieuwe beleid moet de gemeente in het bestemmingsplan opnemen. De gemeenteraad stelt het nieuwe bestemmingsplan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vast.

Wat regelt het nieuwe bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.
Het nieuwe bestemmingsplan actualiseert de bestaande regels. Daarnaast maakt de gemeente op een aantal plekken nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het ontwerp zijn 21 nieuwe individuele ontwikkelingen met een ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Presentatie 12 november 2018

Waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken op de website Ruimtelijke plannen.

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan?

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Rollfs of Roelofs via telefoonnummer 14 0412.

Klik hier om naar de enquête te gaan.