Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Laatst gewijzigd op: 05-09-2023

Op woensdag 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.

Om direct naar het betreffende stembureau te navigeren, kies dan na het openen van de PDF voor de knoppen links boven in het menu. Daarna verschijnt er een hoofdstukindeling met alle stembureau's.

Uitleg navigatie Adobe

De uitslagen van de stembureaus zijn in de vorm van bijlage 2 bij NA 31-2 opgenomen.

Hertelling uitslag verkiezingen Provinciale Staten

Voor de stembureaus 11, 12, 23, 28, 39, 49, 51 en 56 heeft 22-3-2023 een hertelling plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn direct achter de uitslag van het betreffende stembureau vermeld in de vorm van een corrigendum. Let op: omdat de nummering van de stembureau's niet opeenvolgend is, lijkt het alsof er een aantal stembureau;s ontbreekt. Dat is niet het geval.

Resultaat van de hertelling door het gemeentelijke stembureau (bijlage 1 bij model Na 14-2)

Uitslagen op kandidaatsniveau per stembureau

logo elke stem telt