Voorlopige uitslag verkiezingen Europees Parlement

Laatst gewijzigd op: 11-06-2024

De uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

Opkomstcijfers

  • Opkomstpercentage: 39,83 % (Opkomst 2019: 36,62 %)
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 28639
  • Aantal kiesgerechtigden: 71909
Voorlopige uitslag per partij
Partij Aantal stemmen
GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) 5046
VVD 3603
CDA-Europese Volkspartij 3026
Forum voor Democratie 696
D66 2299
Partij voor de Dieren 863
50PLUS 351
PVV (Partij voor de Vrijheid) 6595
JA21 179
NL PLAN EU 35
ChristenUnie 140
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 52
BBB 1566
Meer Directe Democratie 45
SP (Socialistische Partij) 1735
vandeRegio 14
Volt Nederland 1080
Belang van Nederland (BVNL) 107
NSC 1013
Piratenpartij-De Groenen 89
Ongeldige stemmen 53
Blanco stemmen 52
TOTAAL 28639

Uitslagen

Er is in onze gemeente decentraal geteld. Dit betekent dat op donderdagavond 6 juni 2024 in het stemlokaal de stemmen geteld zijn. De volgende dag zijn deze uitslagen gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB). Als er reden voor is, wordt een stembureau nog eens geteld en de uitslag aangepast. Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend.

Voor de stembureaus waar de uitslag is aangepast, is een extra document gepubliceerd. In deze documenten ziet u alleen de cijfers die veranderd zijn tijdens de eerste zitting van het GSB. Om de nieuwe uitslag te zien, moet u zowel de originele uitslag als de aanpassingen bekijken.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente?
Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal
Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.

PROCESSEN-VERBAAL VAN DE STEMBUREAUS

Café Zaal Frankies

Ontmoetingscentrum Meteoor

Gemeenschapshuis Acropolis

Gemeenschapshuis De Bongerd

Gymzaal Verdistraat

Koning Willem I College

Sportvereniging Ruwaard

Korfbalvereniging TOG

Gemeenschapshuis Onder d'n Plag

Zalencentrum De Merx

MFC De Koppellinck

Gemeenschapshuis Vidi Reo

Parkeerterrein Burchtplein

Gymzaal Ruwaard II

OBS Mettegeupel

Sporthal De Ruivert

Brabantzorg De Ruwaard

Brabantzorg De Wellen

Rode Kruisgebouw

Centraal Station

Sociaal Cultureel Centrum De Binnenstad

Daltonschool De Polderhof

Brabantzorg Maasland

DOCUMENTEN GEMEENTELIJK STEMBUREAU

Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

Het verslag controleprotocol GSB

Tellingenbestand OSV2020