Voorzieningen & Ondernemen

Laatst gewijzigd op: 12-08-2022

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het thema Voorzieningen & Ondernemen voor de nieuwe woonwijk in Oss West

Welke voorzieningen komen er in de nieuwe wijk Amsteleind?

Content uitklap element We willen 3.000 woningen bouwen aan de westkant van Oss. Dan reken je met zo’n 6.000/6.500 inwoners. Goede voorzieningen zijn belangrijk voor een dergelijke wijk. In de bestaande structuur willen we aansluiten op bestaande wijken Ussen en Ruwaard. Daar zijn al voorzieningen aanwezig. De druk op deze voorzieningen is nu al vrij groot. Dat vraagt dus om nieuwe voorzieningen. En die worden op maat gemaakt. Het is belangrijk om de voorzieningen zo vroeg mogelijk te ontwikkelen. Zeker in de buurten zelf zodat er een buurtschapsgevoel ontstaat. Denk aan de kleinere voorzieningen, voorzieningen waar mensen gezamenlijk gebruik van kunnen maken. En aan zorg op maat. Grotere voorzieningen willen we langs de hoofdontsluitingsweg ontwikkelen. Dan zijn deze goed bereikbaar. Van buitenaf maar ook vanuit de nieuwe wijk. Denk dan aan de commerciële voorzieningen zoals een supermarkt. Of een maatschappelijke voorziening zoals een basisschool. We denken hierbij ook aan nieuwe vormen van voorzieningen op het gebied van sport en bijvoorbeeld stadslandbouw

Hebben zich al scholen of schoolbesturen gemeld die interesse hebben in dit gebied?

We hebben bekeken wat de toevoeging van 3000 woningen betekent voor het bestaande aanbod aan onderwijs. Er blijkt dan een tekort te ontstaan. De scholengemeenschap betrekken we dan ook bij de planvorming.

Komt er een winkelcentrum? En is deze dan bereikbaar met openbaar vervoer?

Een winkelcentrum is te grootschalig. Twee supermarkten zijn wel mogelijk. De exacte plaatsing, gespreid of geclusterd moeten we nog verder uitwerken. Een winkelcentrum, commerciële voorzieningen samen met een maatschappelijke voorziening is ook mogelijk. Zoals bijvoorbeeld met een huisartsenpost. Oss heeft niet veel bussen rijden. Openbaar vervoer is beperkt door het vele fiets- en autogebruik tot de stations. We kijken hoe we hier toch een vorm van gezamenlijk vervoer mogelijk kunnen maken.

Is er in de nieuwe plannen plek voor een kinderboerderij?

Ja, daar is plek voor. Wat bijdraagt aan hetbenutten van de zones tussen de verschillende woongebieden is zeker bespreekbaar. We gaan in de marktconsultatie ook echt op zoek naar initiatieven. Dat kan recreatief zijn bijvoorbeeld die kinderboerderij of een terrein voor de jeugd. Al deze zaken brengen we in kaart. Dat noemen we de kansenstrategie

Wordt de hoogspanningsleiding over de Mikkeldonk richting Geffen/ Rosmalen verlegd?

Daar zijn voorlopig geen plannen voor. De bestaande hoogspanningsleiding nemen we als uitgangspunt mee in het bestaande stedenbouwkundig plan. Wij houden in dit plan rekening met de afstanden die daarvoor gelden vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt. In het voorkeursscenario hebben we hiermee ook rekening gehouden.

Komen er in de nieuwe wijk ‘thuiswerkmogelijkheden buitenshuis’ en/in bijvoorbeeld buurtcentra en ontmoetingsplekken?

We zijn inderdaad bezig om te kijken hoe we kunnen inspelen op de nieuwe manier van werken. Maar ook naar de manier waarop je de wijk verbindt. Dan is het mogelijk om een buurthuis te creëren waar ook flexwerkplekken worden ingericht. Dus dat je thuis kunt werken, in je eigen buurt, maar niet altijd vanuit huis. Dit zijn allemaal nieuwe vormen die we willen meenemen in ons onderzoek.

Is er in Amsteleind ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

CPO betekent dat een groep mensen samen gaat werken om hun eigen bouwproject vorm te geven. Dat is een woonvorm waarvoor we zeker ruimte bieden. Stuur een mail naar osswest@oss.nl als je meer wilt weten.