Mantelwonen

Laatst gewijzigd op: 17-10-2023

Let op!

De informatie op deze pagina is voor inwoners die met elkaar op één erf willen wonen zónder dat er mantelzorg nodig is. Wilt u bij elkaar wonen, juist omdat er mantelzorg nodig is? Ga dan naar de pagina mantelzorg en wonen.

In de gemeente Oss kunnen mensen met elkaar op één erf wonen, zonder dat er mantelzorg nodig is. We zien namelijk dat mensen de behoefte hebben om voor elkaar te zorgen en bij elkaar in de buurt te wonen, zonder dat er sprake is van een medisch gebrek of intensieve zorg. Daarom heeft de gemeente Oss naast de bestaande regeling voor Mantelzorg en wonen nu ook een regeling voor mantelwonen.

Erf delen zonder zorgindicatie

De regeling voor mantelwonen maakt het mogelijk om uw erf te delen zonder dat er direct sprake is van een medisch gebrek of ziekte. Het gaat bij mantelwonen veel meer om omkijken naar elkaar, elkaar helpen en ondersteunen zonder dat het direct om intensieve zorg gaat. Denk daarbij aan volwassen kinderen die hun ouders ondersteunen als ze wat minder mobiel worden, een oogje in het zeil houden, helpen in de huishouding. Maar ook andersom. Grootouders die helpen bij de opvang van de kinderen, helpen bij het onderhouden van de tuin enzovoorts.

Voorwaarden mantelwonen

Een voorziening voor mantelwonen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voorziening voor mantelwonen is altijd onlosmakelijk verbonden met een bestaande woning. Het is nooit een zelfstandige woning of een opmaat daartoe. Een voorziening voor mantelwonen kan dan ook niet als zelfstandige woning worden verkocht. Wel is het mogelijk om een tijdelijk huisnummer te krijgen.
 • Er moet altijd sprake zijn van één erf. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen aparte inrit of andere vormen van erfsplitsing mag zijn.
 • De persoon die de voorziening voor mantelwonen gaat bewonen staat op dat adres ingeschreven bij de gemeente. Bij verhuizing moet hij of zij zich dus ook uitschrijven.
 • De voorziening voor mantelwonen moet passen binnen de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt als het gaat om aan- en uitbouwen of bijgebouwen.
 • De voorziening voor mantelwonen moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

LET OP! Sluit u een gebruiks-, verhuur- of onderverhuurovereenkomst af? Dat kan gevolgen hebben voor huurbescherming, kostendelersnorm, hypotheekvoorwaarden en fiscale aspecten. Laat u goed informeren door een jurist of notaris.

Tijdelijke vergunning

Een voorziening voor mantelwonen is een tijdelijke en persoonsgebonden voorziening. Maximaal mogen er 2 personen wonen. Zodra er geen behoefte meer is aan de voorziening (bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing), vervalt de mogelijkheid om de aan- of uitbouw of bijgebouw te bewonen.

De gemeente kan voor de voorziening voor mantelwonen een tijdelijke vergunning afgeven voor maximaal 10 jaar. Na die periode maken we samen met u opnieuw een afweging. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er dan wel intensieve zorg nodig is. Als dat zo is, kunt u een vergunning voor een mantelzorgwoning aanvragen.

Als de voorziening voor mantelwonen niet meer nodig is, krijgt het gebouw weer de oude functie van aan- of uitbouw of bijgebouw bij de woning. Het gebouw mag dus gewoon blijven staan, u mag het alleen niet langer gebruiken voor bewoning.

Voorwaarden en vergunning aanvragen

Lees de exacte voorwaarden voor een voorziening voor mantelwonen in de Beleidsregel mantelwonen.

Schetsplan

Wilt u weten of uw plan voldoet aan het beleid voor mantelwonen? Dien dan een schetsplan in bij de gemeente. Dat kan via het Omgevingsloket of per mail: baliebml@oss.nl.

U kunt uw schetsplan ook per post naar de gemeente sturen:
Gemeente Oss
t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 5
5340 BA Oss

Wij vragen u in uw schetsplan op te nemen:

 • een schriftelijke onderbouwing van uw verzoek waarin u onder andere een beschrijving geeft van de onderlinge ondersteuningsrelatie en waarom u van de regeling voor mantelwonen gebruik wilt maken
 • een situatietekening op schaal van de bestaande en gewenste situatie
 • geveltekeningen op schaal van de bestaande en gewenste situatie
 • beschrijving van de gebruikte materialen
 • beschrijving kleurgebruik
 • optioneel: goede foto van de huidige situatie

Let op! Een schetsplan is geen officiële vergunningaanvraag.

Vergunning aanvragen

Wilt een vergunning voor een voorziening voor mantelwonen aanvragen? Dien uw aanvraag in via het Omgevingsloket of bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Kiest u voor de balie BML, stuur uw aanvraag dan per mail naar baliebml@oss.nl. U kunt uw aanvraag ook per post verzenden. Gebruik daarvoor het adres hierboven.

De kosten van een vergunningaanvraag verschillen per aanvraag.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) van de gemeente Oss, telefoon 14 0412.