Verwerken persoonsgegevens in formulieren

Laatst gewijzigd op: 31-10-2023

Als u een digitaal formulier invult, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven we hoe we bij de verschillende producten, diensten en aanvragen omgaan met uw persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

Klik op één van onderstaande links om te lezen hoe we bij dat product / die dienst omgaan met uw persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

Meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan vindt u op www.oss.nl/privacy. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@oss.nl

Niet tevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of vindt u dat we deze ten onrechte verwerken? Ook dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

De wet geeft u rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens in te zien en uw persoonsgegevens of onze verwerking daarvan aan te passen of te stoppen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer lezen over uw rechten. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Laat ons dat dan weten via het digitale formulier persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen.

Andere achternaam gebruiken

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om het gebruik van de achternaam van uw partner of een combinatie van uw achternaam met die van uw partner te kunnen vastleggen, hebben we uw persoonsgegevens nodig en uw keuze voor het gebruik.We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken, gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De basisregistratie personen bij te werken op de manier zoals u dat vraagt aan ons.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken, betekent dit wij de wijziging van het gebruik van de achternaam niet kunnen verwerken in de basisregistratie personen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • Officiële instanties zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en Pensioenfondsen die deze gegevens nodig hebben ter uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instanties zijn per persoon verschillend.
 • Andere afdelingen binnen de gemeente Oss die gegevens moeten gebruiken voor hun wettelijke taken.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om een bewijs van in leven zijn af te kunnen geven hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Bepalen of u in aanmerking komt voor een bewijs van in leven zijn.
 • Het bewijs van in leven zijn correct personaliseren.
 • Het toesturen van het bewijs van in leven zijn naar het juiste adres

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij geen bewijs van in leven zijn aan u kunnen verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Bezwaarschrift indienen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw bezwaarschrift te kunnen behandelen en daarop een besluit te nemen. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen om tot een oplossing te komen
 • u uit te nodigen voor een hoorzitting van de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften
 • om het advies van de Commissie Bezwaarschriften vorm te geven
 • een besluit te nemen op uw bezwaarschrift.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf via documenten, formulieren of tijdens gesprekken aan de gemeente of aan de Commissie Bezwaarschriften heeft verstrekt.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren.
Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat de gemeente en de Commissie Bezwaarschriften uw bezwaarschrift niet of niet goed kunnen behandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens 7 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de afdeling die namens het bestuur het besluit heeft genomen en de Commissie Bezwaarschriften.

Bijzondere boom, aanmelden

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om te kunnen beoordelen of u eigenaar van de boom bent hebben we uw persoonsgegevens nodig.Uw persoonsgegevens gebruiken we verder ook om:

 • u te kunnen informeren als er iets aan de hand is met uw bijzondere boom
 • de bijzondere boom vast te leggen op kaart en in een lijst, deze is openbaar. Er wordt alleen gebruik gemaakt van het adres waar de boom staat.

Om deze doelen te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • de voortgang van uw verzoek bewaken
 • contact met u opnemen bij vragen
 • u op de hoogte brengen van ons besluit op uw verzoek

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat uw boom niet opgenomen kan worden in de lijst bijzondere bomen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit? geval bewaren we uw persoonsgegevens totdat uw boom niet meer op de lijst bijzondere bomen staat.

Bijzondere boom, vergoeding onderhoud

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens

Om de vergoeding voor het onderhoud van uw bijzonder boom uit te kunnen betalen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om deze doelen te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De voortgang van uw verzoek bewaken
 • Contact met u opnemen bij vragen
 • U op de hoogte brengen van ons besluit op uw verzoek
 • De vergoeding uit te betalen

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt voor het onderhoud van uw bijzondere boom.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang uw boom op de lijst bijzondere bomen staat.

Bronneringswater lozen, vergunning aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor de aanvraag van een vergunning voor het lozen van bronneringswater hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Uw persoonsgegevens gebruiken we verder ook om:

 • Een dossier aan te leggen ten behoeve van het lozen van bronneringswater
 • Factureren van het aantal m3 wat er is geloosd aan bronneringswater

Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Het verlenen van een vergunning voor het lozen van bronneringswater
 • Dossiervorming
 • Correspondentie (met bijvoorbeeld de meterstanden, calamiteiten en factureren)
 • Factureren van het aantal m3 wat er geloosd is aan bronneringswater
 • Contact met u opnemen bij vragen

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Deze gegevens zijn voor nodig omdat we anders uw aanvraag niet kunnen afhandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Driehoeksborden/reclameborden plaatsen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw melding voor het plaatsen van driehoeksborden/reclameborden te kunnen behandelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben;
 • om u te laten weten of uw melding is goedgekeurd.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens om uw aanvraag voor het plaatsen van driehoeksborden/reclameborden te kunnen behandelen. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw melding niet kunnen behandelen. Wij keuren uw melding dan af, en u mag dan geen driehoeksborden/reclameborden plaatsen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Duurzaamheidslening aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw aanvraag voor een Duurzaamheidslening te kunnen behandelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben;
 • om u te laten weten of uw aanvraag is goedgekeurd.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag voor een Duurzaamheidslening te kunnen behandelen. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. Wij keuren uw aanvraag dan af, en u krijgt geen Duurzaamheidslening.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar. Deze periode start op het moment dat de looptijd van de Duurzaamheidslening voorbij is.

Evenementenvergunning, aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw aanvraag voor een evenementenvergunning te kunnen behandelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben;
 • om u te laten weten wat wij hebben besloten;
 • om toezicht te houden tijdens het evenement.

Biedt u tijdens uw evenement zwak-alcoholhoudende dranken aan? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om:

 • bepaalde justitiegegevens op te vragen over uw strafrechtelijk verleden, zoals:
  • of u een strafblad heeft
  • eventuele veroordeling(en) en/of
  • eventuele verdenking(en) van een strafbaar feit.
 • u een rekening te sturen voor de leges die u moet betalen.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Biedt u tijdens uw evenement zwak-alcoholhoudende dranken aan? Dan gebruiken wij voor het behandelen van uw aanvraag ook de ontvangen justitiegegevens over uw strafrechtelijk verleden.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag voor een evenementenvergunning te kunnen behandelen. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. U krijgt dan geen vergunning voor uw evenement, en u mag het evenement niet organiseren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Voor het vragen van advies over uw aanvraag, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

 • brandweer
 • Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • politie
 • justitie
 • Kamer van Koophandel

Evenementen, jaarkalender

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw melding voor de jaarkalender voor evenementen te kunnen behandelen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben;
 • om u te laten weten of uw evenement op de jaarkalender is geplaatst.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw melding te kunnen behandelen. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw melding niet kunnen behandelen. Uw evenement wordt dan niet op de jaarkalender geplaatst, en u mag het evenement niet organiseren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Voor het vragen van advies over uw melding, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

 • brandweer
 • Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • politie
 • justitie
 • Kamer van Koophandel

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens

Om de geheimhouding van uw persoonsgegevens vast te leggen of juist op te heffen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken, gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De basisregistratie personen bijwerken zoals uw vraagt

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken, betekent dit dat wij niet aan uw verzoek om geheimhouding of opheffing van de geheimhouding kunnen voldoen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • Officiële instanties zoals b.v. Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en Pensioenfondsen die deze gegevens nodig hebben ter uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instanties zijn per persoon verschillend.
 • Andere afdelingen binnen de gemeente Oss die gegevens moeten gebruiken voor hun wettelijke taken.

Huwelijk /geregistreerd partnerschap

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We registreren de melding van uw voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Verzamelen van gegevens om te kunnen beoordelen of we een rechtsgeldig huwelijk kunnen sluiten of een partnerschap kunnen registreren.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. U bent verplicht deze gegevens te verstrekken.

Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken, betekent dit dat wij uw melding niet kunnen beoordelen en u niet kunt trouwen of uw partnerschap kan laten registreren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand die uw huwelijk voltrekt of het partnerschap registreert.

Klacht over een ambtenaar of bestuurder (Ombudscommissie Oss)

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig:

 • om ervoor te zorgen dat uw klacht over ambtenaren en het bestuur eerst wordt behandeld door de gemeente zelf; en
 • indien u in beroep gaat tegen de reactie van de gemeente, om de onafhankelijke Ombudscommissie te kunnen ondersteunen bij de behandeling daarvan.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze doelen. Om deze doelen te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • het coördineren van de behandeling van uw klacht. Daartoe nemen we soms contact met u op.
 • het naar u toesturen van een ontvangstbevestiging van uw klacht
 • het doorsturen van uw klacht naar de klachtbehandelaar van de afdeling waarover u klaagt of het bestuur
 • het bewaken van de voortgang van uw klacht
 • het vormgeven en zorgdragen voor verzending van het oordeel van de Ombudscommissie
 • het toesturen van een evaluatieformulier.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf via documenten, formulieren of tijdens gesprekken aan ons heeft verstrekt.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren.
Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat de gemeente en de Ombudscommissie uw klacht niet of niet goed kunnen behandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens 7 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de klachtbehandelaar van de afdeling waarover u klaagt, de klachtbehandelaar van klachten over het bestuur, de klachtencoördinator en aan de Ombudscommissie.

Leegstandwet (tijdelijke verhuur woning)

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw aanvraag voor een Leegstandswetvergunning te kunnen behandelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben;
 • om u te laten weten of uw aanvraag is goedgekeurd;
 • om u de verschuldigde leges te laten betalen (Ideal) bij het indienen van de aanvraag.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag om een vergunning leegstandswet te kunnen behandelen. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken, betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. U krijgt dan geen Leegstandwetvergunning. De woning kunt u dan niet tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Deze periode start op het moment dat de vergunning is verlopen.

Leerlingenvervoer, aanmelden / wijzigen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw aanvraag voor of verzoek om wijziging voor leerlingenvervoer in behandeling te nemen, deze te beoordelen en een besluit te kunnen nemen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel.

Om dit doel te bereiken gebruiken wij uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Contact met u opnemen om uw aanvraag of verzoek te behandelen;
 • Vastleggen van (persoons-)gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling en besluitvorming van de aanvraag of het verzoek;
 • Eventueel een opdrachtverstrekking aan de uitvoerders van het besluit.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

De gebruikte persoonsgegevens zijn gewone persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats, etc. Ook bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd, zoals: het burgerservicenummer (BSN) en gegevens over uw fysieke en psychische gezondheid.

Behalve de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van andere organisaties of bronnen:

 • Wanneer u eerder een aanvraag heeft gedaan voor leerlingenvervoer maken wij gebruik van de gegevens die wij hiervan hebben vastgelegd. Dit gaat o.a. om gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres etc, gegevens over uw fysieke gezondheid, over uw psychische gezondheid en gegevens over uw inkomen;
 • Eventueel kunnen wij advies vragen bij een medisch adviesbureau. In dit advies zullen naast gewone persoonsgegevens ook gegevens over uw fysieke gezondheid en uw psychische gezondheid worden vermeld;
 • Uit de Basisregistratie Personen (BRP) gebruiken wij uw burgerservicenummer (BSN) en uw adresgegevens.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren.
Hebben wij deze gegevens niet, dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd. De noodzaak voor uw aanvraag kan dan niet worden vaststellen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens 10 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons

Wij verstrekken uw persoonsgegevens eventueel aan:

 • Een medisch adviesbureau; wij verstrekken dan gewone persoonsgegevens zoals naam, adres etc. Daarnaast verstrekken wij de gegevens over uw fysieke gezondheid, over uw psychische gezondheid, zoals deze door u aan ons zijn verstrekt of zoals deze in een eerdere aanvraag zijn verstrekt;
 • De vervoerder van de leerlingen;
 • De afdeling financiën;
 • Het Klantcontact Centrum heeft inzicht in de voortgang van uw aanvraag, zodat zij uw vragen hierover kunnen beantwoorden.

Mantelzorgcompliment, aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw aanvraag mantelzorgcompliment in behandeling te nemen, deze te beoordelen en een besluit te kunnen nemen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel.

Om dit doel te bereiken gebruiken wij uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Eventueel contact met u opnemen om uw aanvraag of verzoek te behandelen;
 • Vastleggen van (persoons-) gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling en besluitvorming van de aanvraag;
 • Eventuele opdrachtverstrekking aan de uitvoerder van het besluit.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via het aanvraagformulier, eventueel aangevuld met gegevens die u verstrekt tijdens een gesprek.

De gebruikte persoonsgegevens zijn gewone persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats, etc. Ook bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd, zoals: het burgerservicenummer (BSN), gegevens over uw fysieke en psychische gezondheid.

Behalve de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, ontvangen wij uw BSN en adresgegevens uit de Basisregistratie personen.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren.
Hebben wij deze gegevens niet, dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd. De noodzaak voor uw aanvraag kunnen we dan niet vaststellen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens 10 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons ?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens eventueel aan de interne uitvoerder van het besluit, bijvoorbeeld de afdeling Burgerzaken en de afdeling Vormgeving en publicatie.

NME - Kinderboerderij De Elzenhoek, contactformulier

Om uw vraag aan De Elzenhoek persoonlijk te beantwoorden en aanvragen te reserveren hebben we de persoonsgegevens van u nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

Terug naar boven
 • Contact met u op te nemen bij vragen
 • Uw eventuele reservering vast te leggen

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij geen contact met u kunnen opnemen om uw vraag te beantwoorden of een reservering vast te leggen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens totdat uw vraag tot uw tevredenheid beantwoord is of uw reservering verlopen is en de eventuele betaling voor de reservering voldaan is.

Ondergrondse afvalcontainer, pasje aanvragen

Terug naar boven

Om een pasje voor de ondergrondse afvalcontainer te verstrekken hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Aanmaken en versturen van een pasje
 • Contact met u opnemen bij vragen

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Wij zijn wettelijk verplicht om te zorgen dat er afval wordt ingezameld bij onze huishoudens. En om te zorgen dat hier geen misbruik van gemaakt wordt leggen we per adres vast wat er wordt afgegeven.

Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken, betekent dit dat we geen nieuw pasje kunnen verstrekken. En u dus uw afval niet kwijt kunt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Openbare weg: afsluiten, gebruiken, plaatsen steigers en/of containers

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor het afsluiten van de openbare weg/ wegen, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken we om u persoonlijk te kunnen blijven informeren over het verloop en de doorloop van uw melding/ verzoek.

Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De aanpak van uw verzoek met u te delen, u inzicht te geven in de voortgang van uw verzoek/ melding.
 • Contact met u op te kunnen nemen bij vragen en/of opmerkingen of aanpassingen.
 • U op de hoogte te kunnen brengen en houden van het verloop en de aanpak van uw verzoek / melding.
 • Met u te corresponderen of u tevreden bent over de afhandeling van uw melding/ verzoek.
 • U achteraf een factuur te kunnen sturen voor geleverde diensten.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij u niet, niet voldoende op de hoogte kunnen brengen en houden van het verloop van uw melding/ verzoek.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens tot uw melding geheel en tot uw tevredenheid is afgemeld/ afgerond.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • Medewerkers van de gemeente Oss die uw verzoek / melding in behandeling nemen met als doel u steeds te kunnen blijven informeren over de voortgang en het verloop van uw melding/ verzoek.
 • Aannemers en bedrijven die uw verzoek in behandeling of uitvoering nemen met als doel u steeds te kunnen blijven informeren over de voortgang en het verloop van uw melding/ verzoek.

Passantentellingen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om de inspanningen van Taskforce Stadshart Oss (samenwerking gemeente Oss en centrummanagement Oss) in het centrum te kunnen meten hebben we uw persoonsgegevens nodig voor passantentellingen. De uitvoering van de tellingen is sinds de start in juni 2015 uitbesteed aan onze partner Locatus. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via het MAC-adres van uw telefoon tijdens uw bezoek aan het centrum van Oss.

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van andere bronnen of organisaties. Ook van Locatus ontvangen wij geen concrete persoonsgegevens. Locatus anonimiseert de passantendata in twee stappen:

 • Pseudonimiseren: Locatus telt het aantal passanten door het aantal passerende telefoons te tellen via hun MAC-adressen. Dit opgevangen MAC-adres wordt in de sensor van Locatus onmiddellijk gepseudonimiseerd. Dit betekent dat zij deze code direct omvormen naar een andere, ongerelateerde code. In technische termen noemen we dit ‘hashen’. Het is belangrijk te melden dat een ‘gehasht’ MAC-adres in de AVG (GDPR) nog steeds als een persoonsgegeven wordt gezien.
 • Anonimiseren: Van elke gehashte / gepseudonimiseerde code wordt vervolgens (dus al in de sensor) de helft weggegooid. Hierdoor kunnen wij (Locatus en Taskforce Stadshart Oss) deze code niet meer herleiden naar het oorspronkelijke MAC-adres. Het unieke nummer dat overblijft is daarom ook geen persoonsgegeven meer. De architectuur van Locatus is dus zodanig ingericht dat we slechts een milliseconde beschikken over een persoonsgegeven, dat zelfs nergens wordt opgeslagen. Hiermee voldoen wij aan de AVG (GDPR).

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Deze gegevens zijn voor ons belangrijk omdat we het belangrijk vinden om het aantal bezoekers van het centrum te kunnen meten. Een aantrekkelijk en levendig centrum is belangrijk voor de inwoners van de gemeente Oss. Investeringen in de vorm van bijvoorbeeld evenementen en activiteiten kunnen we monitoren door het aantal bezoekers te tellen.

Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken, dan heeft u daartoe de mogelijkheid. U kunt het MAC-adres van uw mobiele apparaat op de website van Locatus aanmelden op een ‘opt-out register’. De MAC-adressen in het opt-out register worden niet langer geteld en meegenomen in de onderzoeken van Taskforce Stadshart Oss.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens ongeveer 1 milliseconde.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons ?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Paspoort of identiteitskaart verloren

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens

Om de vermissing van uw reisdocument te kunnen registreren in de reisdocumentenadministratie en in de basisregistratie personen (BRP) hebben we uw persoonsgegevens en de reden van de vermissing. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De basisregistratie personen en de reisdocumentenadministratie bij te werken zoals uw vraagt

Welke persoonsgegevens gebruiken we ?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. U bent verplicht deze gegevens te verstrekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij de vermissing van uw reisdocument niet kunnen registreren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons ?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan het Basisregister reisdocumenten.

Materialen huren van de gemeente

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor het huren van materialen, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken we om u persoonlijk te kunnen blijven informeren over het verloop en de doorloop van uw verzoek.

Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De aanpak van uw verzoek met u te delen, u inzicht te geven in de voortgang van uw verzoek/ melding.
 • Contact met u op te kunnen nemen bij vragen en/of opmerkingen of aanpassingen.
 • U op de hoogte te kunnen brengen en houden van het verloop en de aanpak van uw verzoek / melding.
 • Met u te corresponderen of u tevreden bent over de afhandeling van uw melding/ verzoek.
 • U achteraf een factuur te kunnen sturen voor geleverde diensten.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij u niet, niet voldoende op de hoogte kunnen brengen en houden van het verloop van uw melding/ verzoek.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens tot uw melding geheel en tot uw tevredenheid is afgemeld/ afgerond.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan medewerkers van de gemeente Oss die uw verzoek / melding in behandeling nemen met als doel u steeds te kunnen blijven informeren over de voortgang en het verloop van uw melding/ verzoek.

Klein evenement, melden

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw melding voor het organiseren van een klein evenement te kunnen behandelen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben;
 • om u te laten weten of uw melding is goedgekeurd;
 • om eventueel toezicht te houden tijdens het kleine evenement.

Biedt u tijdens het kleine evenement zwak-alcoholhoudende dranken aan? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om:

 • bepaalde justitiegegevens op te vragen over uw strafrechtelijk verleden, zoals:
  • of u een strafblad heeft,
  • eventuele veroordeling(en) en/of;
  • eventuele verdenking(en) van een strafbaar feit.
 • u een rekening te sturen voor de leges die u moet betalen.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Biedt u tijdens uw evenement zwak-alcoholhoudende dranken aan? Dan gebruiken wij voor het behandelen van uw melding ook de ontvangen justitiegegevens over uw strafrechtelijk verleden.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw melding te kunnen behandelen. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw melding niet kunnen behandelen. Wij keuren uw melding dan niet goed, en u mag het kleine evenement niet organiseren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Voor het vragen van advies over uw melding, vertrekken wij uw persoonsgegevens aan:

 • brandweer
 • Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • politie
 • justitie
 • Kamer van Koophandel

Melding/ verzoek Openbare Ruimte

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om u persoonlijk te kunnen blijven informeren over het verloop en de aanpak van uw melding/ verzoek Openbare Ruimte hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De aanpak van uw verzoek/ melding Openbare Ruimte met u te delen, u inzicht te geven in de voortgang van uw verzoek/ melding.
 • Contact met u op te kunnen nemen bij vragen en/of opmerkingen.
 • U op de hoogte te kunnen brengen en houden van het verloop en de aanpak van uw verzoek / melding.
 • Met u te corresponderen of u tevreden bent over de afhandeling van uw melding/ verzoek.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij u niet, niet voldoende op de hoogte kunnen brengen en houden van het verloop van uw melding/ verzoek.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens tot uw melding geheel en tot uw tevredenheid is afgemeld/ afgerond.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons ?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • Aannemers en bedrijven die uw verzoek in behandeling nemen met als doel u steeds te kunnen blijven informeren over de voortgang en het verloop van uw melding/ verzoek.
 • Medewerkers van de gemeente Oss die uw verzoek / melding in behandeling nemen met als doel u steeds te kunnen blijven informeren over de voortgang en het verloop van uw melding/ verzoek.

Monument, subsidie aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw subsidieaanvraag voor het onderhouden van uw monument te kunnen behandelen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Contact met u op te nemen als wij vragen hebben.
 • U op de hoogte te brengen van ons besluit.
 • De aangevraagde subsidie aan u uit te betalen.
 • Toezicht houden op de werkzaamheden die u gaat uitvoeren aan het monument.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Behalve de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van andere organisaties of bronnen:

 • Via de landelijke website www.wozwaardeloket.nl gebruiken wij de WOZ-waarde van uw monument. De hoogte van het subsidiebedrag is voor een deel afhankelijk van deze WOZ-waarde.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen. Ook hebben wij deze gegevens nodig voor de uitbetaling van de aangevraagde subsidie. Dit laatste gebeurt alleen bij een positief besluit op uw subsidieaanvraag.
Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. Wij kunnen u dan ook geen subsidie geven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens voor altijd.

Monument, subsidie Monumentenwacht aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw subsidieaanvraag Monumentenwacht te kunnen behandelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Om contact met u op te nemen als wij vragen hebben.
 • Om u op de hoogte te brengen van ons besluit.
 • Om de aangevraagde subsidie aan u uit te betalen.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen. Ook hebben wij deze gegevens nodig voor de uitbetaling van de aangevraagde subsidie. Dit laatste gebeurt alleen bij een positief besluit op uw subsidieaanvraag.
Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. Wij kunnen u dan ook geen subsidie geven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens voor altijd.

Persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw verzoek om inzage in uw persoonsgegevens te kunnen behandelen en daarop een besluit te nemen. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • om contact met u op te nemen over de aanleiding van uw verzoek, of om meer duidelijkheid over uw verzoek te krijgen
 • om uw verzoek te beantwoorden
 • om de gevraagde persoonsgegevens aan u toe te sturen.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf via documenten, formulieren of tijdens gesprekken aan ons heeft verstrekt en die wij voor de uitvoering van onze taken van anderen hebben ontvangen.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van onze wettelijke taak als gemeente om inzageverzoeken van persoonsgegevens te beantwoorden. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw verzoek niet of niet goed kunnen behandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens 5 jaar.

Planschade

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw verzoek om tegemoetkoming in planschade te kunnen behandelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. Om deze doelen te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De voortgang van uw verzoek bewaken
 • U inzicht geven in de voortgang van uw verzoek
 • Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de schadeadviseur en de belanghebbende
 • U op de hoogte brengen van ons besluit op uw verzoek

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Ook gebruiken we gegevens uit het kadaster over uw eigendommen

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw verzoek om tegemoetkoming in planschade niet kunnen behandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens zeven jaar.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • De planschadeadviseur om advies over uw verzoek te kunnen geven
 • De derde-belanghebbende zodat die weet wie waar mogelijk schade heeft geleden

Rioolaansluiting aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Uw persoonsgegevens gebruiken we verder ook om:

 • Een dossier aan te leggen ten behoeve van het aanleggen van een rioolaansluiting.
 • Factureren van de aanlegkosten van een rioolaansluiting.

Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Het aansluiten van uw woning/bedrijf op de riolering.
 • Dossiervorming
 • Correspondentie (over bijvoorbeeld de aanleg, afspraken en factureren)
 • Factureren van de aanlegkosten
 • Contact met u opnemen bij vragen

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Deze gegevens zijn voor ons nodig omdat we anders uw aanvraag niet kunnen afhandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Samenkracht Oss, aanmelden

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Er is een melding binnengekomen bij Samenkracht Oss (SKO). Deze kan gaan over zorg, veiligheid en openbare orde. De melder streeft er zoveel mogelijk naar om het meldingsformulier samen met u in te vullen. Soms laat de situatie dat niet toe.

SKO behandelt zelf geen meldingen. Zij stelt vast of uw melding in aanmerking komt voor een behandeling met meerdere organisaties. Als dit het geval is, dan organiseert zij een of meerdere overleggen met relevante organisaties. Dit kunnen zijn: zorgverleners, wijkteams, politie en justitie. De overleggen zijn bedoeld om oplossingen te bespreken, afspraken te maken en deze vast te leggen in een plan van aanpak. Ook staat in het plan van aanpak wie wat gaat doen en wanneer.

Om deze doelen te bereiken gebruiken wij uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Contact met u opnemen om de melding te bespreken;
 • Bepalen dat er een overleg met andere organisaties moet komen;
 • Eventueel bespreken van de melding met een organisatie. Bijvoorbeeld ‘Ons Welzijn’;
 • Vastleggen van (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de melding;
 • Overleggen of u zelf deelneemt aan het overleg;
 • Uitnodigen van organisaties voor deelname aan het overleg;
 • Opstellen van een plan van aanpak. Welke organisaties worden ingezet en wat gaan zij doen. Iedere organisatie vormt voor haar bijdrage in de oplossing een eigen dossier met uw gegevens;
 • Bewaken van de voortgang van het plan van aanpak.

Welke persoonsgegevens gebruiken we

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf of de melder aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

De gebruikte persoonsgegevens zijn gewone persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats, etc. Ook bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd, zoals: het burgerservicenummer (BSN) en gegevens over uw fysieke en psychische gezondheid.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Deze gegevens zijn voor ons belangrijk omdat:

 • De gemeente een zorgplicht heeft voor haar burgers;
 • Een gezamenlijke aanpak van hulpvragen leidt tot een beter resultaat;
 • De gemeente een taak heeft om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens 10 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons


Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de organisatie(s) die betrokken zijn bij uw plan van aanpak. Dit kunnen zijn: zorgverleners, wijkteams, politie en justitie.

Subsidie aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • U op de hoogte te brengen dat u subsidie kunt aanvragen.
 • Contact met u op te nemen als wij vragen hebben.
 • U op de hoogte te brengen van ons besluit.
 • De aangevraagde subsidie aan u uit te betalen.
 • Controle uit te voeren op de aangeleverde gegevens bij de subsidieaanvraag.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om correspondentie te voeren over onderwerpen die te maken hebben met uw functie in het bestuur van een vereniging of stichting.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen. Ook hebben wij deze gegevens nodig voor de uitbetaling van de aangevraagde subsidie. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. Wij kunnen u dan ook geen subsidie geven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Uitstalling plaatsen voor een winkel

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor het plaatsen van een uitstalling voor een winkel, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken we om u persoonlijk te kunnen blijven informeren over het verloop en de doorloop van uw verzoek.

Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De aanpak van uw verzoek met u te delen, u inzicht te geven in de voortgang van uw verzoek/ melding.
 • Contact met u op te kunnen nemen bij vragen en/of opmerkingen of aanpassingen.
 • U op de hoogte te kunnen brengen en houden van het verloop en de aanpak van uw verzoek / melding.
 • Met u te corresponderen of u tevreden bent over de afhandeling van uw melding/ verzoek.
 • U achteraf een factuur te kunnen sturen voor geleverde diensten.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij u niet, niet voldoende op de hoogte kunnen brengen en houden van het verloop van uw melding/ verzoek.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens tot uw melding geheel en tot uw tevredenheid is afgemeld/ afgerond.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan medewerkers van de gemeente Oss die uw verzoek / melding in behandeling nemen met als doel u steeds te kunnen blijven informeren over de voortgang en het verloop van uw melding/ verzoek.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) te kunnen verstrekken, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken, gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Het bewijs van in leven zijn correct personaliseren
 • Het bewijs van in leven zijn naar het juiste adres sturen

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij u geen uittreksel uit de BRP kunnen verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Verhuizing doorgeven

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw verhuizing te kunnen verwerken in de basisregistratie personen (BRP) hebben we uw persoonsgegevens en uw oude en nieuwe adres nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • De basisregistratie personen bijwerken zoals uw vraagt

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren. U bent verplicht deze gegevens te verstrekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw verhuizing niet kunnen verwerken in de BRP.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • Officiële instanties zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en Pensioenfondsen die deze gegevens nodig hebben ter uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instanties zijn per persoon verschillend.
 • • Andere afdelingen binnen de gemeente Oss die gegevens moeten gebruiken voor hun wettelijke taken.

Voordragen vrijwilligers Gouden oogappel

Terug naar boven

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om de Gouden Oogappel te kunnen toekennen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel.

Welke persoonsgegevens gebruiken we ?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die de aanvrager aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Deze gegevens zijn voor ons belangrijk omdat het vrijwilligerscomité uit de de voorgedragen personen iemand kan kiezen die de gouden oogappel krijgt uitgereikt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens permanent.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

 • vrijwilligerscomité om uit de voorgedragen personen iemand kan kiezen die de gouden oogappel krijgt uitgereikt
 • wethouder om gouden oogappel uit te reiken.