Opgave gemeente Oss, wat moeten we daar voor doen?

1. Hoeveel duurzame energie wil de gemeente Oss in 2050 opwekken op eigen grondgebied?

In 2050 wil de gemeente Oss energieneutraal zijn. Energieneutraal houdt in dat alle energie die in 2050 wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Om die doelstelling te bereiken, wil de gemeente grootschalig energie opwekken op eigen grondgebied, met zonnevelden en windmolens.

2. Doen we niet teveel?

Nee. De Osse gemeenteraad heeft in 2017 besloten dat Oss in 2050 energieneutraal is en we 25% van onze energiebehoefte op eigen grondgebied willen opwekken. Dat is 1940 TerraJoule. Bureau CE Delft heeft berekend dat daarvoor ongeveer 62 windmolens van 4 MW nodig zijn. Dit kunnen er minder worden als er grotere windmolens worden geplaatst. Of als zonnevelden worden gerealiseerd. Om een idee te geven: 9,6 ha zonneveld geeft evenveel energie als 1 windmolen van 4 MW. De energieopbrengsten van windmolens en zonnepanelen nemen door innovatie steeds meer toe.

3. Oss heeft een relatief groot grondgebied om duurzame energie op te wekken. Andere gemeenten hebben minder grond. Gaan de windmolens en zonnevelden in Oss straks ook voor andere gemeenten duurzame energie opwekken?

In principe niet. Oss wil in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal houdt in dat alle energie die in 2050 wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Windmolens en zonnevelden in Oss zijn een middel om die doelstelling te bereiken.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.