Logistiek in Oss

Oss weet dat een mooi product pas succesvol is als het goed op de markt komt. Goede logistieke verbindingen zijn de sleutel tot dit succes. Oss is ‘trimodaal’, haalt het beste uit weg, water en spoor en bundelt dat met kennis en vaardigheden rondom logistiek. Niet voor niets staat de regio op de vierde plaats van logistieke hotspots in Nederland. Oss is een interessante logistieke partner, bijvoorbeeld voor verladers in de haven van Rotterdam. Die willen hun ladingen steeds meer verwerken in het achterland, voorbij de files.

Weg, water en spoor

Distributie in Oss is letterlijk gestart met ossenkarren vol boter en margarine. Al snel ontdekten we de waarde van de Maas en later van spoor- en snelwegen. Intussen is Oss een efficiënt kruispunt met de snelwegen A50 en A59, de open verbinding tussen de Maas en de Osse haven en het goederen- en personenspoor. De N329, Weg van de Toekomst, verbindt deze verkeersstromen in Oss van noord naar zuid. Dagelijks rijden vanuit Oss 3000 vrachtwagens door heel Europa. Oss is een belangrijke schakel in de verbinding van het westen van Nederland met de rest van Europa.

Ruimte voor meer

Sterk zijn ook de voorzieningen in de Osse haven met de trimodale container- en bulkterminal. Sinds kort fungeert deze terminal zelfs als extended gate voor de Rotterdamse ECT Delta Terminal. Maar er is ruimte voor meer. Nieuwe contacten, ook internationaal, komen vooral van de Osse ondernemers, met steun van de gemeente Oss. Zo hebben we een Vietnamees handelscentrum. Dit zet zich in voor het op gang brengen van de handelsstroom tussen Oss en de Vietnamese provincie An Gian, waarbij Osse bedrijven waarde toevoegen aan productstromen uit Vietnam. Oss werkt intensief samen met ondernemers in het Logistiek Platform Oss en Vijfsterren Logistiek.

Interesse of vragen?

Bel 14 0412 en vraag naar afdeling ondernemerszaken of stuur een e-mail naar ondernemerszaken@oss.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter en op Instagram

billboard 'Ondernemen in Oss: ': Life Sciences, Agrifood, Logistics, Industry