Samenstelling college van B&W

Voor het dagelijks werk heeft Oss vijf wethouders. De vijf wethouders hebben een dagtaak aan hun werk voor de gemeente. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. Oss heeft een coalitie waarin VDG, CDA, VVD en GroenLinks samenwerken. Het college van b&w vergadert in principe elke dinsdagochtend.

Foto burgemeester Buijs-Glaudemans
Terug naar boven

Drs. Wobine Buijs- Glaudemans

Portefeuille

 • Openbare Orde en veiligheid
 • Organisatie & Dienstverlening
 • Regionale samenwerking en internationalisering
 • Stadspromotie
 • Communicatie
 • Global Goals
 • ICT

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Vice-voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Lid van de BAC Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Voorzitter GGD Hart voor Brabant
 • Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Veiligheidsberaad
 • Voorzitter basisteam Maasland
 • Lid van de bestuurlijke regiegroep regionale politie
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van Oss in de Regiegroep Regio Brabant-Noordoost , vice-voorzitter
 • Vice voorzitter Agrifoodcapital
 • Internationaal delegatieleider voor de VNG
 • Voorzitter driehoek Maasland
 • Lid van de commissie Europa en Internationalisering van de VNG
 • Vice-voorzitter van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Overige nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Campusontwikkelingsorganisatie van Brainport Industries Campus (betaald)
 • Voorzitter Vrienden van Bernhoven
 • Voorzitter SER Brabant (betaald)

Foto Frank den Brok
Terug naar boven

Mr. Frank den Brok (VDG)

Wethouder, 1e locoburgemeester
f.den.brok@oss.nl
X (voorheen Twitter)

Portefeuille

 • Financiën & Belastingen
 • Economie, bedrijventerreinen en de Haven
 • Grondbedrijf
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Plan Walkwartier
 • Plan Lievekamp
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Lith en Ruwaard

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van de Stichting Ondernemersliftplus
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Voorzitter regionale kopgroep Economie en Ruimte Noord-Oost Brabant
 • Lid van de stuurgroep Kracht van Oss
 • Lid van de aandeelhouderscommissie van Brabant Water N.V.
 • Vertegenwoordigt Oss als aandeelhouder bij de Algemene Vergadering Aandeelhouders van Pivot Park
 • Lid van het dagelijks bestuur van de G40
 • Voorzitter pijler Economie & Werk van de G40

Hilde de Wit
Terug naar boven

Hilde de Wit (VVD)

Wethouder, 4e locoburgermeester
h.de.wit@oss.nl

Portefeuille

 • Zorg, WMO en Welzijn
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Burgerparticipatie
 • Verenigingen en subsidiebeleid
 • Recreatie & toerisme en evenementen
 • Integratie en asielbeleid
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Herpen en Oss Noord West
Foto Sidney van den Bergh
Terug naar boven

Sidney van den Bergh (CDA)

Wethouder, 3e locoburgemeester
s.van.den.bergh@oss.nl

Portefeuille

 • Ontwikkeling stedelijk gebied / Spoorzone
 • Woonbeleid en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening & Omgevingswet
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Landbouw
 • Erfgoed
 • Arbeidsmigranten
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Megen Haren Macharen, Geffen en Oss Centrum

Nevenfuncties

 • Bestuurder bij de Stichting tot bewaring van de R.K. Beleggingsfondsen van het bisdom Den Bosch.
 • Algemeen bestuur ODBN

Foto: Kees van Geffen
Terug naar boven

Kees van Geffen (VDG)

Wethouder, 2e locoburgemeester
k.van.geffen@oss.nl

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
 • Arbeidsparticipatie
 • Onderwijs
 • Sport & Gezondheid/Leefstijl
 • Energietransitie
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Ravenstein én Oss Zuid

Ambtelijk gerelateerde nevenfuncties

 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktbeleid Noordoost-Brabant
 • Voorzitter Regionaal Bureau Leerplicht
 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Noordoost-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur IBN

Overige nevenfuncties

 • Lid Omgevingsraad Koning Willem 1 College
 • Lid Stuurgroep Talentencampus Oss
Dolf Warris
Terug naar boven

Dolf Warris (Groen Links)

Wethouder, 5e locoburgemeester
d.warris@oss.nl

Portefeuille

 • Openbare Ruimte
 • Klimaatadaptatie & milieu
 • Stadscentrum en haar evenementen
 • Cultuur
 • Jeugdzorg
 • Plan Walkwartier
 • Plan Lievekamp
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Berghem en Schadewijk
Hilde Reints
Terug naar boven

Hilde Reints, Gemeentesecretaris

Portefeuille

 • Adviseur van het College van Burgemeester en wethouders
 • Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie
 • Opgave directeur Veiligheid
 • Voorzitter Directie Team
 • Bestuurder voor de Ondernemingsraad en het Lokaal Overleg

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • informatie volgt nog

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Voedselbank Oss en omgeving (onbezoldigd)

Bestuurssecretariaat