Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften behandelt uw bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en onderzoekt of de regels correct zijn toegepast en of de belangen op de juiste wijze zijn afgewogen.

Commissieleden

  • De heer mr. R.J.Boogers
  • De heer mr. P.A.J.S. Lathouwers
  • De heer mr. J.W.A.M. Bijveld
  • De heer mr. G.D. van Leeuwen
  • De heer mr. B. Timmermans
  • De heer mr. H. van Rooij

Hoorzitting

De Commissie Bezwaarschriften houdt op maandagavond hoorzitting in het gemeentehuis in Oss. Alle betrokken partijen krijgen een uitnodiging voor de hoorzitting. U mag iemand meenemen om namens u het woord te doen of om u te ondersteunen.

Advies

Na de hoorzitting geeft de commissie advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan dan eventueel een nieuwe beslissing nemen. De gemeente stuurt u het advies van de commissie samen met de beslissing op het bezwaarschrift toe.