Samenstelling college van B en W

Voor het dagelijks werk heeft Oss vijf wethouders. De vijf wethouders hebben een dagtaak aan hun werk voor de gemeente. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. Oss heeft een coalitie waarin VDG, CDA, VVD en Beter Oss samenwerken. Het college van b&w vergadert in principe elke dinsdagochtend.

Drs. W. J. L. (Wobine) Buijs- Glaudemans

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Organisatie
 • Regionale samenwerking en internationalisering
 • Stadspromotie
 • Communicatie
 • Global Goals

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid van de bestuurlijke regiegroep regionale politie
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Oss in de Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiegroep Regio Brabant-Noordoost
 • Voorzitter van het bestuur Talentencampus
 • Voorzitter van de As50
 • Lid van de Bestuurlijke adviescommissie Informatievoorziening Veiligheidsberaad.
 • Vice voorzitter Agrifoodcapital
 • Lid namens de VNG van de Nederlandse delegatie van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR)

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (betaald)
 • Voorzitter Vrienden van Bernhoven

Mr. F.F.G.P. (Frank) den Brok (VDG)

Wethouder, 1e locoburgemeester
f.den.brok@oss.nl

Portefeuille Economie en financiƫn

 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Economie
 • Bedrijventerreinen
 • Haven
 • Heesch-West
 • Pivot Park
 • Grondbedrijf
 • Vastgoed
 • Voorzieningen
 • Plan Walkwartier
 • Cultuur

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Herpen en Ravenstein
 • Oss centrum

Ambt gerelateerde nevenfunctie

 • Lid van het bestuur van de Stichting Ondernemersliftplus

C.P.W. (Kees) van Geffen (VDG), wethouder

Wethouder, 2e locoburgemeester
k.van.geffen@oss.nl

 • Jeugdzorg
 • Participatiewet
 • Werk en inkomen
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Arbeidsmarkt
 • Sociale werkvoorziening
 • Onderwijs
 • Talentencampus
 • Sport

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Voorzitter van het bestuur Regionaal Bureau Leerplicht
 • Voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt, Agri Food Capital
 • Lid van de stuurgroep Voortijdig School Verlaters / Kwetsbare Jongeren, Agri Food Capital
 • Lid van het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Openbaar onderwijs
 • Lid van het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Educatie in Noordoost Brabant
 • Lid van het bestuur Talentencampus
 • Lid van de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf
 • Lid van de VNG-commissie Werk en Inkomen

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Megen, Haren en Macharen
 • Ruwaard

Overige nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen IBN Holding
 • Lid van de Raad van Toezicht Q-Support

Mr. J.L.E.M.H. (Johan) van der Schoot (CDA)

Wethouder, 3e locoburgemeester
j.van.der.schoot@oss.nl

 • Ontwikkeling buitengebied
 • Wonen/ R.O. kernen
 • Klimaat en energie
 • Milieu
 • Openbare Ruimte
 • Recreatie & Toerisme
 • Erfgoed
 • Omgevingswet

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Geffen
 • Oss Noord West

T.W.G. (Thijs) van Kessel (VVD)

Wethouder, 4e locoburgemeester
T.van.Kessel@oss.nl

 • Zorg en WMO
 • Welzijn
 • Gezondheidsbeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Burgerparticipatie
 • Markten en kermissen
 • Verenigingen, subsidiebeleid en evenementen
 • Integratie en asielbeleid

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Lith
 • Oss Zuid

Ambt gerelateerde nevenfunctie

Lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD

J.H.T. (Joop) van Orsouw (Beter Oss)

Wethouder, 5e locoburgemeester
j.van.orsouw@oss.nl

 • Ontwikkeling stedelijk gebied
 • Stadscentrum
 • Plan Walkwartier
 • Woonbeleid / volkshuisvesting
 • Stedenbouw
 • Verkeer en vervoer
 • Infrastructuur
 • Woonwagenbeleid

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Berghem
 • Schadewijk

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer

Ambt gerelateerde nevenfunctie

Lid van het van dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling KCV.

Henk Mensink, Gemeentesecretaris

 • Eerste adviseur van college van burgemeester en wethouders
 • Eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie
 • Voorzitter concernmanagementteam (CMT)
 • WOR-bestuurder

Bestuurssecretariaat