Ombudscommissie

Voor u als burger, bedrijf of instelling is het belangrijk dat de gemeente haar werk goed doet. De gemeente is er tenslotte voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop medewerkers of bestuurders van de gemeente met u zijn omgegaan. Dan kunt u een klacht indienen bij de ombudscommissie.

Welke klachten behandelt de commissie?

U schakelt de ombudscommissie in als u een klacht heeft die te maken heeft met de manier waarop u door een ambtenaar of bestuurder bent behandeld. Bijvoorbeeld:

• We hebben uw brief of aanvraag niet op tijd beantwoord.
• U vindt dat we onvriendelijk hebben behandeld.
• U vindt dat u van ons onjuiste of onvoldoende informatie heeft gekregen.
• We hebben u niet teruggebeld, terwijl we dat beloofd hebben.

Hier kunt u uw klacht indienen

Ontvangen en schriftelijk afgehandelde klachten

Welke klachten behandelt de commissie NIET?

Bent u het niet eens met een bepaald besluit of een bepaalde regeling, het beleid van de gemeente, belastingtarieven? Daar kunt u een bezwaar voor indienen bij de gemeente. Wilt u doorgeven dat er een stoeptegel los ligt of een lantaarnpaal stuk is? Maak dan een melding openbare ruimte.

Meer informatie

  • Stuur dan een mail naar ombudscommissie@oss.nl of
  • Schrijf een brief naar antwoordnummer 10018, 5340 VB Oss. Een postzegel is niet nodig.
  • Bel naar de heer S. Philipse, telefoonnummer 14 0412.
De leden van de ombudscommissie, van links naar rechts: Mevrouw mr. E.C.D.T. Meijer-van der Leest (voorzitter), De heer dr. P.N.M. Konings, Mevrouw drs. I. Beijer De leden van de ombudscommissie, van links naar rechts: Mevrouw mr. E.C.D.T. Meijer-van der Leest (voorzitter), De heer dr. P.N.M. Konings, Mevrouw drs. I. Beijer