Vergaderkalender en -stukken gemeenteraad

Pilot vergaderstelsel

Vanaf januari 2023 starten we met een pilot vergaderstelsel. Eén van de experimenten is dat we de vaste commissieavonden gaan loslaten en gaan plannen naar behoefte.

Wat wordt er gewijzigd?

Een vergadercyclus begint altijd met een Agendacommissie en eindigt met een raadsvergadering. De donderdagen daartussen (politieke avonden) zijn van te voren niet vastgelegd voor de verschillende commissies, podiumbijeenkomsten, technische overleggen of benen op tafel gesprekken. De Agendacommissie zal aan de hand van de voorliggende dossiers en onderwerpen besluiten wat tijdens welke politieke avond besproken zal worden.

De vergaderkalender kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website (vergaderkalender via iBabs, oss.bestuurlijkeinformatie.nl) van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad

De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Die app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar.

Wat kun je met de app allemaal doen?

  • Openbare stukken van raads- en commissievergaderingen inzien
  • Videofragmenten van raads- en commissievergaderingen opvragen. Dit kun je zelfs per agendapunt doen. Je hoeft dus niet het hele verslag door te kijken. Je gaat naar het agendapunt waar je meer over wilt weten en krijgt daar het videoverslag van te zien
  • Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf januari 2006

Hoe kun je deze app installeren?

Op een PC ga je naar www.ibabs.eu Daarna log je in. Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:

  • Wachtwoord site: oss
  • E-mailadres: burger (alleen dit woord, e-mailadres is niet nodig)
  • Wachtwoord: burger

Wilt u liever niks installeren?

Wil je liever geen app of programma installeren? Geen probleem! Bekijk dan alle vergaderdata en bijbehorende stukken online.