Beter Oss

Maria Dobbelsteen

Varkensmarkt 10
5341 DB Oss
maria@stadspas-oss.nl
tel. 06-22232382
Nevenfuncties: Penningmeester Babs festival, penningmeester stichting Walstraat, penningmeester stichting Peperstraat, lid van de Adviesraad Ruilwinkel, werkgroep PVO

Bert van Tilburg

Koornstraat 49
5341 BP Oss.
Bert.vantilburg@ziggo.nl
tel. 06-42506219
Geen nevenfuncties

Hennie van der Wal

Wilhelminalaan 19
5342 GH Oss
walwal@home.nl
tel. 06-18478372
Nevenfunctie ambtenaar gemeente Laarbeek

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.