Financiën

Webportal financiën

Open het webportal Financiën om de kadernota, programmabegroting, programma-evaluatie en het jaarverslag en de jaarrekening digitaal te bekijken.

U vindt deze stukken hieronder ook als pdf-bestand.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 (toegankelijke versie)