Missie Visie Strategie

In Oss wordt gewoond, gereisd, gecreëerd, gestudeerd, gespeeld, gebouwd, geld verdiend, worden teleurstellingen opgelopen en ga zo maar door. Hoe zorgen we dat dat goed gaat? Dat is niet eenvoudig, omdat situaties vaak snel veranderen en wij niet overal invloed op. De antwoorden vinden we niet in het gemeentehuis, maar bij onze inwoners en organisaties. In de Osse samenleving dus.

Missie

We helpen de Osse samenleving om voor zich zelf te zorgen. We ondersteunen, zodat iedereen kan meedoen. Is er een initiatief vanuit de samenleving? Dan helpen we waar dat nodig is. We doen mee in netwerken en helpen onze inwoners en organisaties om deze netwerken verder op te bouwen.

Visie

We zijn keigoed in ons werk. We weten dat we ons werk niet alleen kunnen doen. Dus werken we met elkaar en vooral met de samenleving samen. Dat is onze kracht.

Strategie

Iedere Osse ambtenaar toont eigenaarschap. Dat wil zeggen dat we vakmanschap leveren, doen wat we beloven en dat laten zien. We verplaatsen ons in de ander en zijn nieuwsgierig wat hem en haar beweegt. Wat is de bedoeling, wat is er nodig? Deze vragen stellen we in ons werk. En dus niet: wat zijn de regels? Maar wat helpt in deze situatie?
Wil je meer weten over hoe we dat doen? Lees dan het koersdocument ‘3x3’ hieronder: