Missie Visie Strategie

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Missie

In Oss wordt gewoond, gereisd, gerecreëerd, gestudeerd, gespeeld, gebouwd, geld verdiend, etc. We helpen elkaar, werken samen, sporten samen, brengen elkaar op ideeën, inspireren elkaar. We maken samen ruzie, nemen dingen van elkaar af en vernielen spullen die van een ander of ons samen zijn. Er wordt – kortom – geleefd in Oss, het is een levendige gemeenschap.

Als gemeente staan wij midden in die gemeenschap, niet erboven. Wij bepalen zelden wat er gebeurt in de gemeenschap of hoe. Als wij al iets bepalen, dan doen wij dat altijd samen met de gemeenschap.

Onze belangrijkste opdracht (missie) is om de gemeenschap te helpen om zichzelf te besturen.

Dat kan... Omdat in de gemeenschap veel kennis en ervaring zit waarmee burgers, ondernemers en instellingen heel veel problemen oplossen. Zonder dat de gemeente daar aan te pas komt. En dat is goed. Want de beste oplossingen ontstaan in de gemeenschap zelf en zijn nooit uitsluitend het product van de gemeente.

Dat moet... omdat de huidige samenleving gewoonweg te ingewikkeld en veranderlijk om vanuit het gemeentehuis te besturen. Als het gaat om beleid maken, dienstverlening en bedrijfsvoering dan is samenwerking voor ons een noodzaak om effectief en efficient te kunnen werken.

Organisatievisie: De netwerkorganisatie

Onze maatschappelijke opgaven staan centraal, we maken impact door te doen wat nodig is. Wij ontdekken samen met burgers, ondernemers en instellingen wat er nodig is. Wij bieden ruimte voor Ossenaren en partners om zelf met oplossingen te komen en deze zoveel mogelijk zelf te realiseren. Wij durven maatwerk te bieden en regels & routines los te laten, Wij reageren snel & flexibel. Wij zijn aanwezig daar waar het gebeurt & verbonden met onze partners. Wij tonen eigenaarschap en voelen ons verantwoordelijk om meer maatschappelijke impact te realiseren.

Waarom een netwerkorganisatie?

We zien verandering buiten. Maatschappelijke vragen komen en gaan, de laatste jaren in steeds hoger tempo. Bestuurders, inwoners en professionele partners verwachten dat wij daar snel op inspelen. De rol van onze gemeente verandert daardoor ingrijpend op belangrijke gebieden als zorg, leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling. Voorheen maakten wij zelf plannen en voerden deze ook zelf uit. Bewoners, ondernemers, instellingen en buurgemeenten willen en krijgen daarin nu een steeds grotere rol. En ze nemen steeds vaker de rol die wij voorheen hadden. Wij willen buiten relevant blijven, ook over vijf tot tien jaar. Daarom willen we een meer wendbare organisatie die sneller en adequater aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt van ons (medewerkers en bestuurders) een meer participerende rol en een andere manier van (samen)werken.

Wij zijn al een tijd bezig om onze nieuwe rol te ontdekken en te vormen. We weten dat deze nieuwe rol niet altijd gemakkelijker is, omdat we op die manier ook meer in- én tegenspraak organiseren. Over deze zoektocht en nieuwe manier van werken hebben we een animatievideo gemaakt:

Afgelopen jaar (2016) hebben we aan de Osse inwoners, ondernemers en instellingen gevraagd hoe zij onze nieuwe rol en manier van werken ervaren. Hun reactie (en urgentie voor de netwerkorganisatie) staat beschreven in een boek:

Zes principes van een netwerkorganisatie

In een netwerkorganisatie staan de opgaven en de toegevoegde waarde voor de samenleving centraal. Het is belangrijk dat we steeds meer in contact staan en samenwerken met inwoners en bedrijven. Dat betekent dat we intern ook meer samenwerken aan beleid en in de uitvoering. Dat vraagt meer persoonlijk leiderschap van medewerkers en een andere manier van werken, zoals benoemd in de video. Teams werken op basis van de volgende gedragsprincipes:

 • Maatschappelijke opgave: we werken met toegevoegde waarde aan een maatschappelijke vraag van een inwoner, instelling, etc..
 • Doel: we bepalen samen duidelijke doelen, die bijdragen aan de maatschappelijke vraag of die richting geven aan het proces.
 • Inlevingsvermogen: we verplaatsen ons in de situatie van de ander. We zijn oprecht nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag. We helpen de ander zoals we zelf geholpen willen worden.
 • Aanwezigheid: we werken zoveel mogelijk op de plaats waar het gebeurt, zijn betrokken, transparant en luisteren zonder oordeel.
 • Samenwerken: we werken samen, niet alleen. Nemen initiatief, we vragen en geven hulp, we tonen eigenaarschap. We prioriteren samen en ondernemen actie!
 • Innovatie: we durven te experimenteren, gaan op zoek naar echte vernieuwing maken fouten en leren daarvan.

Strategie: Een wendbare & beheersbare organisatie met sterke teams

De organisatie werkt aan de maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om een wendbare organisatie, omdat opgaven steeds (sneller) veranderen. We willen doen wat buiten nodig is. En tegelijkertijd kunnen we niet alles oppakken. Zo roepen we een hoge werkdruk over onszelf af. Daarom is het belangrijk dat we bestuurlijk en ambtelijk scherpe keuzes maken en opdrachten uitzetten bij teams in de organisatie. Hiervoor hebben we sterke teams nodig die samen werken aan hun opdracht met een hoge professionaliteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Teams met medewerkers met persoonlijk leiderschap en die samen een lerende omgeving weten te creëren. Dit leidt tot:

 • meer maatschappelijke impact;
 • meer eigenaarschap en leiderschap bij professionals en hun teams;
 • meer professionele ruimte;
 • duidelijkheid bij collega's/teams bij het stellen van prioriteiten;
 • verlaging van de werkdruk.

Sturingsprincipes

De sterke teams werken in verbondenheid (binnen en buiten de organisatie) aan een opdracht: een maatschappelijke opgave. We sturen onze organisatie op basis van twee principes:

1. Teams zijn de bouwstenen van de organisatie.

Teamleden zijn samen verantwoordelijk voor de opdracht. Door effectieve teamsamenwerking bepalen zij zelf hoe zij zorgen dat de opdracht tot een geslaagd eindresultaat wordt gebracht. Ze creëren overzicht en samenhang binnen bestaande taken en projecten en bepalen daarbinnen ook de prioriteiten. Teamleden voeren namens het team hun taken uit. Zij meten en beheersen het maatschappelijk effect.
Het team is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de kwaliteit van de werkzaamheden van de individuele teamleden. Zowel binnen als buiten het eigen team. Zij creëren samen een lerende én veilige omgeving.

2. We werken op basis van opdrachten, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Een opdracht maakt duidelijk welk resultaat en maatschappelijk effect (WAT) de (bestuurlijk) opdrachtgever van de opdrachtnemer verwacht. Het is een samenspel op basis van gelijkwaardigheid. De opdrachtnemer bepaalt hoe zij het beste het resultaat kunnen realiseren. Dat doet hij of zij op basis van de verantwoordelijkheid van het team, professionaliteit en eigenaarschap. Belangrijk is om de samenhang tussen verschillende opdrachten te benadrukken. In verbondenheid levert het een bijdrage aan de grote maatschappelijke opgave.

Klik hier om naar de enquête te gaan.