Organisatiestructuur

Meer wendbaarheid gaat niet alleen over sensitief zijn op wat buiten nodig is. Wij richten onze organisatie ook meer in op maatschappelijke vragen die niet direct bij een vast team kunnen worden neergelegd. Daarom werken we met twee type teams werken; vaste en tijdelijke teams. Beide teams werken op basis van opdrachten, zij nemen een opdracht aan en zijn verantwoordelijk als team voor de resultaten en het realiseren van maatschappelijk effect. Zij creëren overzicht en samenhang binnen de bestaande taken en projecten en bepalen daarbinnen ook de prioriteiten. Belangrijk is dat alle teams sterk zijn en capabel om de opdracht uit te voeren.

De belangrijkste kenmerken van het organogram zijn:

  • We werken binnen de gemeente Oss aan maatschappelijke opgaven, dat ligt aan de basis van het organogram.
  • Vaste teams en Tijdelijke teams dragen d.m.v. hun opdracht bij aan de realisatie van de opgave, dit kan ervoor zorgen dat teams veranderen.
  • Het vaste team is de thuisbasis voor elke collega. Een vast team bestaat uit collega's die vakmanschap met elkaar delen en samen aan een opdracht werken. In het organogram: de donkere bollen zijn de afdelingen en de ‘witte bollen’ de teams.
  • Het tijdelijk team is een programma- of projectteam. Dit is een multidisciplinair team dat aan een gezamenlijke tijdelijke opdracht werkt. Daarnaast kennen we ook multidisciplinaire procesteams. In het organogram zijn de tijdelijke teams de licht gekleurde bollen in het organogram.
  • Collega’s kunnen zien bij welke teamleider, afdelingshoofd, directeur of programmamanager, ze terecht kunnen als ze er samen niet uit komen.
  • De Osse samenleving en regio staan in het organogram, teams aan de rand van het organogram zijn veel in verbinding met hen.

Klik hier om naar de enquête te gaan.