Dorpsraad Berghem

Vergaderdata openbare vergaderingen 2024

  • Woensdag 12 juni 2024
  • Woensdag 11 september 2024
  • Woensdag 13 november 2024

Aanvang 19.30 uur
Locatie: De Berchplaets
Dit kunt u bekijken bij de vergaderingen Dorpsraad Berghem.

Samenstelling dorpsraad Berghem

Harmen Snoeijs

Harmen Snoeijs (voorzitter)

voorzitter@dorpsraadberghem.nl
tel. 06 34 18 88 89

Fanny van den Heuvel

Fanny van den Heuvel (secretaris)

Petra Manders-van Erp

Petra Manders-van Erp (penningmeester)

Roger Strik

Roger Strik

Telefoon: [0412] 76 13 86
roger@dorpsraadberghem.nl

Tiny Mulders

Tiny Mulders

tiny@dorpsraadberghem.nl
tel. 06 16 90 42 29

Ruud Hoefnagel

Ruud Hoefnagel

Harold Mazen

Samenstelling kernteam Berghem

Wijkcoƶrdinator Judith Swinkels

Gebiedsregisseur Rob Zijderveld

Wijkagenten Politie Maasland Cathalijn van Riesen en Dorine Louwers

Handhavers Openbare Ruimte Erik van der Westen

Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Nikita Klaver

[0486] 43 99 00
nklaver@mooiland.nl

Sociaal werker Ons-Welzijn Stephanie de Heijde

Jongerenwerker Nicky Brands