Dorpsraad Berghem

Vergaderdata openbare vergaderingen 2021

Voorlopig zijn er geen openbare vergaderingen van de dorpsraad. Dit in verband met Corona maatregelen.
Zodra er weer een openbare vergadering gepland is kunt u dat bekijken bij de vergaderingen Dorpsraad Berghem.

Samenstelling dorpsraad Berghem

Ad Verhagen

Dhr. A.J.M. Verhagen

Voorzitter
Telefoon: 06] 54 30 14 34
Mail: ad.verhagen1943@gmail.com

Dhr. J.A.M. van Leest

Vice-voorzitter
Telefoon: [06] 16 79 88 88
Mail: vanleest@caiway.nl

Harmen Snoeijs

Dhr. H.G. Snoeijs

Secretaris
Telefoon: [06] 34 18 88 89
Mail: h.snoeijs@gmail.com

Frank Dappers

Dhr. F.J.P. Dappers

Penningmeester
Telefoon: (06) 37 47 77 62
Mail: h.snoeijs@gmail.com

foto Bouwman

Mw. A.J.E.M. Bouwman van Dooren

Vice-Penningmeester en PR
Telefoon: (06)50 50 78 32
Mail: sandra@bouwman.net

Roger Strik

Dhr A.M.W.G. Strik

Telefoon: [0412] 76 13 86
Mail:rogerstrikberghem@gmail.com

Tiny Mulders

Dhr. J.M.M. Mulders

Telefoon: [06] 16 90 42 29
Mail: mulders3@caiway.nl

Samenstelling kernteam Berghem

Wijkcoördinator Judith Swinkels

Gebiedsbeheerder Dhr. R. Zijderveld

Wijkagent Politie Maasland Dhr. J. van Gils en Mw. D. Louwers

Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Job Linskens

[0486] 43 99 00
jlinskens@mooiland.nl

Sociaal werker Ons-Welzijn Leontine Jansen en Myrna van Nuland

Jongerenwerker Nicky Brands

Klik hier om naar de enquête te gaan.