Dorpsraad Geffen

Vergaderdata 2020

  • 20 januari 2020
  • 17 februari 2020
  • 16 maart 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 20 april 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 18 mei 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 15 juni 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 21 september 2020
  • 26 oktober 2020
  • 16 november 2020
  • 14 december 2020

Samenstelling dorpsraad Geffen

Dhr. H.P.L.M. Hendriks (voorzitter)

Geffen
[06] 53 36 65 87
hplm.hendriks@gmail.com

Dhr. H. van der Zande

Geffen

Dhr. M.L.M. van Nistelrooij (Penningmeester)

Geffen
[06] 13 74 15 81
mvannistel@gmail.com

Dhr. P.B.A. van Erp (Secretaris)

Bredeweg 63
5386 KN Geffen
[06] 10 35 10 36
info@dorpsraadgeffen.nl

Mw. A.A.C. van Erp – v/d Doelen

Geffen

Dhr. R. Winkel

Abelenstraat 18
5386 GH Geffen
[06] 42 85 40 59

Mw. C.E.J. Dollevoet-Peeters

Geffen
[06] 48 45 98 85
c.dollevoet@ziggo.nl

Samenstelling kernteam Geffen

Wijkcoördinator Geert van Boxtel en Wim Slebus

Gebiedsbeheerders Dhr. P. Peters

Sociaal werker Ons-Welzijn: Dhr. B. Hoes

Politie: Dhr. W. Kluessjen & mw. J. de Vet

Woonconsulent woonmaatschappij Mooiland: Mw. I. Maessen

Handhaver D. Keijzers en H. van Munster

Klik hier om naar de enquête te gaan.