Dorpsraad Herpen

Vergaderdata openbare vergaderingen 2023

 • Dinsdag 16 mei 2023
 • Dinsdag 4 juli 2023
 • Dinsdag 3 oktober 2023
 • Dinsdag 28 november 2023

Aanvang 20.00 uur
Locatie: 't Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

Samenstelling dorpsraad Herpen

Tom van Leeuwen

Tom van Leeuwen (voorzitter)

Tonny van Beerendonk

Tonny van Beerendonk (secretaris)

Anne van Griensven-van Casteren

Anne van Griensven - van Casteren (penningmeester)

Peter van Roosmalen

Peter van Roosmalen

Rosan van Haren

Rosan van Haren

Toine van Beijsterveldt

Toine van Beijsterveldt

  Samenstelling kernteam Herpen

  Wijkcoƶrdinator Peggy Mulderij

  Gebiedsbeheerder Jasper Peters

  Wijkagenten Politie Maasland Cathalijn van Riesen en Dorine Louwers

  Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Inge Maessen

  [088] 450 1010
  imaessen@mooiland.nl

  Sociaal werker Ons-Welzijn Stephanie de Heijde en Chien Engel