Dorpsraad Herpen

Vergaderdata 2020

  • 28 januari 2020
  • 10 maart 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 14 april 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 09 juni 2020 Deze vergadering komt te vervallen
  • 15 september 2020
  • 06 oktober 2020
  • 10 november 2020
  • 15 december 2020

Aanvang 20.00 uur
Locatie: 't Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

www.dorpsraadherpen.nl

Samenstelling dorpsraad Herpen

Mw. W.J.M. de Hoog (Voorzitter)

Mw. A.M.T. van Beerendonk (Secretaris)

Dhr. P.M.J. van Roosmalen

Mw. P.J.W. van den Broek - Arts

Dhr. A.J. Calatz

Dhr. T.M. van Leeuwen

Herpen
Tel: [06] 22 82 29 34

Mw. A.D. van Griensven - van Casteren (penningmeester)

Samenstelling kernteam Herpen

Wijkcoördinator Peggy Mulderij

Gebiedsbeheerder Dhr. J. Peters

Wijkagent Politie Maasland Dhr. R. Liefkens

Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Mw. I. Maessen

[088] 450 1010
imaessen@mooiland.nl

Sociaal werker Ons-Welzijn Dhr. Alex van der Heijden

Klik hier om naar de enquête te gaan.