Dorpsraad Herpen

Vergaderdata openbare vergaderingen 2022

 • Dinsdag 8 maart 2022
 • Dinsdag 17 mei 2022
 • Dinsdag 5 juli 2022
 • Dinsdag 4 oktober 2022
 • Dinsdag 29 november 2022

Aanvang 20.00 uur
Locatie: 't Slotje, Schoolstraat 2, Herpen of digitaal
Afhankelijk van Corona maatregelen.

Samenstelling dorpsraad Herpen

Tom van Leeuwen

Tom van Leeuwen (voorzitter)

Tonny van Beerendonk

Tonny van Beerendonk (Secretaris)

Anne van Griensven - van Casteren (penningmeester)

foto van Roosmalen

Peter van Roosmalen

Wilbert Kuijken

Anne Marie Heere

Annemarie@dorpsraadherpen.nl

Rosan van Haren

  Samenstelling kernteam Herpen

  Wijkcoƶrdinator Peggy Mulderij

  Gebiedsbeheerder Dhr. J. Peters

  Wijkagent Politie Maasland Dhr. R. Liefkens

  Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Mw. I. Maessen

  [088] 450 1010
  imaessen@mooiland.nl

  Sociaal werker Ons-Welzijn Leontine Jansen en Myrna van Nuland