Dorpsraad Herpen

Vergaderdata 2021

Aanvang 20.00 uur
Locatie: 't Slotje, Schoolstraat 2, Herpen
Voorlopig geen openbare vergaderingen van de dorpsraad.
Dit in verband met Corona maatregelen.

Samenstelling dorpsraad Herpen

foto de Hoog

Mw. W.J.M. de Hoog (Voorzitter)

foto van Beerendonk

Mw. A.M.T. van Beerendonk (Secretaris)

foto van Roosmalen

Dhr. P.M.J. van Roosmalen

foto van den Broek - Arts

Mw. P.J.W. van den Broek - Arts

foto Calatz

Dhr. A.J. Calatz

foto van Leeuwen

Dhr. T.M. van Leeuwen

Herpen
Tel: [06] 22 82 29 34

Mw. A.D. van Griensven - van Casteren (penningmeester)

Samenstelling kernteam Herpen

Wijkcoördinator Peggy Mulderij

Gebiedsbeheerder Dhr. J. Peters

Wijkagent Politie Maasland Dhr. R. Liefkens

Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Mw. I. Maessen

[088] 450 1010
imaessen@mooiland.nl

Sociaal werker Ons-Welzijn Leontine Jansen en Myrna van Nuland

Klik hier om naar de enquête te gaan.