Dorpsraad Herpen

Vergaderdata openbare vergaderingen 2024

 • Dinsdag 27 februari 2024
 • Dinsdag 14 mei 2024
 • Dinsdag 2 juli 2024
 • Dinsdag 1 oktober 2024 in Overlangel

Aanvang 20.00 uur
Locatie: 't Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

Samenstelling dorpsraad Herpen

Tom van Leeuwen

Tom van Leeuwen (voorzitter)

Tonny van Beerendonk

Tonny van Beerendonk (secretaris)

Anne van Griensven-van Casteren

Anne van Griensven - van Casteren (penningmeester)

Peter van Roosmalen

Peter van Roosmalen

Rosan van Haren

Rosan van Haren

Toine van Beijsterveldt

Toine van Beijsterveldt

Connie Maas

  Connie Maas

  Samenstelling kernteam Herpen

  Wijkcoƶrdinator Peggy Mulderij

  Gebiedsregisseur Jasper Peters

  Wijkagenten Politie Maasland Cathalijn van Riesen en Dorine Louwers

  Woningbouwcorporatie Mooiland Maasland Heidi van Druenen

  Sociaal werker Ons-Welzijn Stephanie de Heijde en Chien Engel