Dorpsraad Megen, Haren, Macharen

Vergaderdata openbare vergaderingen 2021

Aanvang: 20.00 uur
Voorlopig geen openbare vergadering van de dorpsraad.
Dit in verband met Corona maatregelen.

Samenstelling dorpsraad Megen Haren Macharen

foto Breuring

Th. W.M. Breuring

Caspar Boshartstraat 34
5367 AD Macharen
[0412] 49 27 84
Th.breuring@planet.nl

foto Vidiella Arts

Mw. J.M. Vidiella Arts (voorzitter)

Dhr. H.M. van Uden (penningmeester)

Kloosterhof 14
5368 AN Haren
[06] 35 11 56 68
harmuden@hotmail.com

foto Bokmans

Dhr. L.A.J.W. Bokmans

Macharen
[06] 54 26 05 42
leobokmans@home.nl

foto van Rosmalen

Mw. M. van Rosmalen

Samenstelling kernteam Megen Haren Macharen

Wijkcoördinator Frank van Lent

Gebiedsbeheerder Dhr. P. Peters

Wijkagenten Politie Maasland Dhr. W. Kluessjen & Mw. J. de Vet

Woonmij. Mooiland Mw. I. Maessen

[088] 450 1010
imaessen@mooiland.nl

Ons-Welzijn: Mw. L. Berkers

Handhavers Harm van Munster en Stijn van Hezik

Klik hier om naar de enquête te gaan.