Wijkraad Oss Zuid

Vergaderdata 2018

  • 27 februari 2018
  • 26 juni 2018
  • 28 augustus 2018
  • 25 september 2018
  • 27 november 2018

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Buurthuis "de Kortfoort"

Contactgegevens

Samenstelling wijkraad Oss Zuid

Mw. H.A.J. Bloks (Penningmeester)

Penningmeester
Oude Molenstraat 19
5342 GA Oss
[06] 54 22 63 27
bloks.ellen@gmail.com

Mw. J.M.H.J. Eekels

Industrielaan 30
5342 EW Oss
[0412] 85 66 90
[06] 22 33 55 29
jacqueline.eekels@ziggo.nl

Dhr. J. Keen (Voorzitter)

Oss
[06] 54 75 66 10
kooskeen@live.nl

Dhr. H. Dekker

Asterstraat 13
5342 BL Oss
[0412] 64 06 78
[06] 51 11 00 91
asterstraat13@home.nl

Mw. N.M.H.C.E. van der Heijden – Thijssen (secretaris)

Willibrordusweg 26B
5342 HC Oss
06 - 24 45 90 04
wijkraad.osszuid@gmail.com

Dhr. T.W.J. Bloemers

Heidelaan 5a
5342 HN Oss
[0412] 622989
06 - 50 57 79 10
tim@dezwaanverhuur.nl

Mw. A.M.G.M. Jongsma – Stallen

Samenstelling kernteam Oss Zuid

Wijkcoördinator Frank van Lent

Gebiedsbeheerder Dhr. Q. Michielsen en dhr. J. de Groot

Wijkagenten Politie Maasland Gert-Jan Koekkoek en Jeroen Mulder

Brabant Wonen Mw. J. Govers

Sociaal werker Ons-Welzijn Mw. L. Jansen en Mw. M. Mollen

Jongerenwerker Ons-Welzijn Nicky Brands
nicky.brands@ons-welzijn.nl

Toezichthouder Dhr. J. van Nimwegen
j.van.nimwegen@oss.nl

Handhavers Meryem Mouri & Stanley Symons
m.mouri@oss.nl
s.symons@oss.nl