Wijkraad Ruwaard

Vergaderdata 2022

 • Maandag 10 januari 2022
 • Maandag 7 februari 2022
 • Maandag 7 maart 2022
 • Maandag 14 april 2022
 • Maandag 9 mei 2022
 • Maandag 13 juni 2022
 • Maandag 18 juli 2022
 • Maandag 5 september 2022
 • Maandag 3 oktober 2022
 • Maandag 31 oktober 2022
 • Maandag 28 november 2022

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Digitaal of locatie Wij(k)huis de Haard
Afhankelijk van corona maatregelen
Kijk hiervoor op de website van de wijkraad

Samenstelling wijkraad Ruwaard

foto van Hooft

José van Hooft (voorzitter)

EGK Mulders

Els Mulders (penningmeester)

foto Kuyenhoven

Erik Kuyvenhoven

Jacqueline van Dalen (secretaris)

Franca van Rosmalen (secretaris)

Marian Bekkers

Jan van Houwelingen

Samenstelling kernteam Ruwaard

Wijkcoördinator Peggy Mulderij

Gebiedsbeheerder Dhr. S. Willems

Wijkagent Dhr. N. de Lange en Mw. S. de Veer

Brabant Wonen R. van Dorst & J. Govers

Sociaal werker Ons-Welzijn Dhr. B. Hoes