Wijkraad Ruwaard

Vergaderdata 2018

  • 15 januari 2018
  • 19 februari 2018
  • 16 april 2018
  • 14 mei 2018
  • 18 juni 2018
  • 10 september 2018
  • 08 oktober 2018
  • 05 november 2018
  • 03 december 2018

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: d’n Iemhof

Contactgegevens:

wijkraadruwaard@gmail.com
Mollegang 7
5344 LR Oss

Samenstelling wijkraad Ruwaard

Mw. E.G.K. Mulders-van Heijningen (penningmeester)

Schapedreef 4
5344 NE Oss
[0412] 64 03 88
[06] 52 49 83 22
egkmulders@gmail.com

Mw. E.J. Slegtenhorst (secretaris)

Mollegang 7
5344 LR Oss
06-20 94 17 60
wijkraadruwaard@gmail.com

Mw. G.G.T.M. Verbruggen

Wijkraadslid
Oss
[06] 51 87 59 31
gertruudverbruggen@gmail.com

Dhr. N.P. Scholte

Secretaris
Nolensstraat 12
5344 SK Oss

Dhr. E.J. Kuyvenhoven

Wijkraadslid
Oss
[06] 25 02 76 99

Mw. M.M.A. van Hoorn - van der Schoot

Wijkraadslid
Staringstraat 151
5343 GD Oss
[06] 29353127
tinkel17@hotmail.com

Mw. J.A.G.M. van Hooft (voorzitter)

Ruusbroecgaarde 1161
5343 JL Oss
[0412] 63 75 38
[06] 14 26 24 41
vanhooft52@gmail.com

Samenstelling kernteam Ruwaard

Wijkcoördinator Peggy Mulderij

Gebiedsbeheerder Dhr. Q. Michielsen en dhr. J. de Groot

Wijkagent Dhr. N. de Lange en Mw. S. de Veer

Brabant Wonen Mw. J. Govers

Sociaal werker Ons-Welzijn Dhr. B. Hoes