Wijkraad Ruwaard

Vergaderdata 2019

  • 21 januari 2019
  • 18 februari 2019
  • 18 maart 2019
  • 15 april 2019
  • 27 mei 2019
  • 24 juni 2019
  • 09 september 2019
  • 07 oktober 2019
  • 04 november 2019
  • 09 december 2019

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: d’n Iemhof

Contactgegevens:

wijkraadruwaard@gmail.com
Mollegang 7
5344 LR Oss

Samenstelling wijkraad Ruwaard

Mw. E.G.K. Mulders-van Heijningen (penningmeester)

Schapedreef 4
5344 NE Oss
[0412] 64 03 88
[06] 52 49 83 22
egkmulders@gmail.com

Mw. E.J. Slegtenhorst (secretaris)

Mollegang 7
5344 LR Oss
06-20 94 17 60
wijkraadruwaard@gmail.com

Mw. G.G.T.M. Verbruggen

Wijkraadslid
Oss
[06] 51 87 59 31
gertruudverbruggen@gmail.com

Dhr. E.J. Kuyvenhoven

Wijkraadslid
Oss
[06] 25 02 76 99

Mw. J.A.G.M. van Hooft (voorzitter)

Ruusbroecgaarde 161
5343 JL Oss
[0412] 63 75 38
[06] 14 26 24 41
vanhooft52@gmail.com

Dhr. W.G.G. van Dalen

De Vriesstraat 4
5344 JA Oss
[0412] 64 18 67
[06] 50 27 26 75
willemvandalen52@gmail.com

Samenstelling kernteam Ruwaard

Wijkcoördinator Peggy Mulderij

Gebiedsbeheerder Dhr. Q. Michielsen

Wijkagent Dhr. N. de Lange en Mw. S. de Veer

Brabant Wonen J. Relouw

Sociaal werker Ons-Welzijn Dhr. B. Hoes