Hoe werkt een schuldregeling?

Het kan zijn dat u uw schulden niet meer zelf kunt oplossen. Bij een schuldregeling proberen wij hierover afspraken te maken met uw schuldeisers. Gaan alle schuldeisers akkoord? Dan kunnen we aan de slag met aflossen. In 18 maanden tijd betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Zo werken wij samen aan een toekomst zonder geldzorgen. Deze hulp is gratis.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie over de schuldregeling? Of heeft u vragen over uw geldzaken? Neem dan contact op met team Geldzorgen. Bel 14 0412 of mail naar geldzorgen@oss.nl. U kunt ook online een afspraak maken. Samen bekijken we welke hulp het beste bij u past.

Hoe werkt de schuldregeling?

Gaan wij aan de slag met de schuldregeling? Dan doorlopen wij samen de volgende stappen:

1. Ondertekenen schuldregelingsovereenkomst

Aan het begin van de schuldregeling ondertekent u een schuldregelingsovereenkomst. Hierin staan afspraken tussen u en uw consulent. Verder vindt u informatie over gegevens die wij mogen opvragen en afspraken over uw financiën. Uw consulent neemt deze overeenkomst eerst samen met u door. U kunt dan ook vragen stellen. Daarna ondertekenen jullie de overeenkomst samen.

2. Ondertekenen schuldenoverzicht

Als deze overeenkomst getekend is, nemen wij contact op met uw schuldeisers. Wij vragen hen hoe hoog uw schulden zijn. Hierna sturen wij u een overzicht van al uw schulden. Controleer dit overzicht goed. Heeft u vragen of klopt er iets niet? Neem dan even contact op met uw consulent. Klopt het overzicht wel? Onderteken het en stuur het naar ons terug. Daarna kunnen we verder met het regelen van uw schulden.

3. Voorstel voor de schuldeisers

Met uw schuldeisers proberen we afspraken te maken over het aflossen van uw schulden. Deze afspraken staan in een ‘schuldregelingsvoorstel’.

Gaan alle schuldeisers akkoord met het voorstel? Dan gaan we uw schulden aflossen. Wil één of meer schuldeisers niet meewerken? Dan kan uw consulent wettelijke schuldsanering (Wsnp) aanvragen. De rechter beslist dan of uw schuldeisers mee moeten werken. Uw consulent bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn voor een aanvraag.

4. Einde van de schuldregeling

Schulden die na de schuldregeling overblijven, hoeft u niet meer af te lossen. Uitzonderingen zijn schulden die niet kwijtgescholden mogen worden. Deze schulden betaalt u nog wel. Hier maakt u met uw consulent afspraken over aan het begin van de schuldregeling.

Voor wie is de schuldregelingsovereenkomst?

U kunt meedoen als u:
• Zich inzet om zoveel mogelijk inkomen te hebben en houden.
• Zich aan de afspraken uit de schuldregelingsovereenkomst houdt.
• Geen nieuwe schulden maakt.

Folder Hoe werkt een schuldregeling?