Bijstand voor ouderen met AOW aanvragen (AIO)

Iedereen die in Nederland woont bouwt AOW (Algemene Ouderdomswet) op. Het kan zijn dat uw AOW lager is dan 100% AOW-uitkering, bijvoorbeeld omdat u een paar jaar in het buitenland woonde. Meestal vult een pensioenregeling dit aan. Is dit niet zo? Dan kunt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze uitkering zorgt ervoor dat uw inkomen iedere maand aangevuld wordt tot 100% AOW.

Voorwaarden

- Uw inkomen is lager dan 100% AOW-uitkering.
- U woont in Nederland.
- U hebt recht op AOW.
- U mag een klein vermogen hebben, bijvoorbeeld sieraden of wat spaargeld.
- U mag een klein pensioen hebben, als het totaal maar onder het 100% AOW valt.

Aanvragen

AIO vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Kijk of u AIO kunt aanvragen op de website van de SVB.

Regelingen bij laag inkomen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiƫle) regelingen. Lees meer over de minimaregelingen.