Aanbestedingen

Dit overzicht geeft aan welke aanbestedingen gemeente Oss in de komende tijd wil gaan uitvoeren.

Actuele aanbestedingen

    • Het bestaande kantoorgebouw van de Ir. Diddewerf te Oss wordt duurzaam vernieuwbouwd. Op basis van een voorlopig ontwerp, zal in bouwteamverband het plan binnen de gestelde kaders verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Hiervoor zijn we op zoek naar een opdrachtnemer. De selectieprocedure hiervoor zal naar verwachting in september 2017 plaatsvinden.

Openbare en Europese aanbestedingen

Wilt u gratis op de hoogte blijven van de openbare en Europese aanbestedingen? U kunt zich gratis aanmelden via de website van TenderNed

Onderhandse aanbestedingen

Bij een onderhandse aanbesteding kiezen we zelf 3 tot 5 ondernemers uit om een offerte in te dienen. Onze voorkeur gaat altijd uit naar lokale en regionale bedrijven. We nodigen ook altijd minimaal 1 bedrijf buiten de regio uit.

Aanmelden onderhandse aanbestedingen

Wilt u ook graag dat we u uitnodigen? Stuur dan een mail dan naar inkoop@oss.nl, onder vermelding van ”Registratie aanbestedingen”. U ontvangt dan een vragenlijst die u kunt invullen en terugmailen. Let op: dit is geen garantie dat u ook echt een uitnodiging van ons krijgt. U bent dan wel bij ons bekend.

Civiel- en cultuurtechnische werken

Voor de aanbesteding van civiel- en cultuurtechnische werken, maken we gebruik van de ‘Groslijst methode’.
Een bedrijf moet op de groslijst staan om een uitnodiging te krijgen om een offerte in te dienen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Hoe dit werkt is omschreven in onderstaande pdf:

Aanmelden civiel- en cultuurtechnische werken

Wilt u op de groslijst voor civiel- en cultuurtechnische werken? Stuur dan het aanmeldformulier naar inkoop@oss.nl, en voeg de “Eigen verklaring” en het “Model referentieproject” toe.

Overgangsperiode

In februari 2016 vullen we de groslijsten zoals beschreven in de 'Groslijst methode'. Alle volledige aanmeldingen voor Civiel- en cultuurtechnische werken die vóór 1 februari 2016 binnen zijn gebruiken we dan om de groslijst en wachtlijst samen te stellen. Alle aanmeldingen die we op of na 1 februari 2016 otvangen, behandelen we zoals omschreven in de 'Groslijst methode'.