Zelf aan het stuur en op maat

decoratief plaatje

Een experiment met vertrouwen en keuzevrijheid

Bijstand heeft veel regels en verplichtingen. Maar wat als wij niet vertellen wat mensen met een bijstandsuitkering moeten doen om zo snel mogelijk (betaald of vrijwillig) werk te vinden. Maar zij ons vertellen wat zij nodig hebben. Welke ambitie zij hebben, wat vergroot hun zelfvertrouwen, wat hen motiveert . Wij luisteren en helpen hierbij. Om te weten te komen wat beter werkt, willen we onderzoek doen.

Doel experiment

De gemeente Oss doet een experiment in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en Epe, de Universiteit van Tilburg en een groep bijstandsgerechtigden. Het experiment heet: ‘Zelf aan het stuur en op maat’. We willen weten wat er gebeurt als we bijstandsgerechtigden minder regels opleggen en meer ruimte geven voor eigen initiatief om aan het werk te komen of om weer te participeren in de samenleving.

Wat houdt het experiment in?

Voor het experiment zijn er drie groepen:

  • Een groep die regie krijgt over het eigen traject. Deze deelnemers bepalen zelf wat er nodig is. Ze bepalen ook zelf hoeveel contact ze nodig hebben met ons. Zij hoeven niet verplicht te solliciteren.
  • Een groep die intensieve begeleiding krijgt. Deze deelnemers hebben regelmatig contact met ons. We kijken samen wat er nodig is. Zij hoeven niet verplicht te solliciteren.
  • Een groep waar er niets voor verandert. Voor deze deelnemers verandert er niets. Deze groep is belangrijk omdat we zo de resultaten van het onderzoek kunnen vergelijken.

In alle onderzoeksgroepen houden deelnemers hun bijstandsuitkering. Ook blijven de overige regels en verplichtingen gelden. Bijvoorbeeld dat u aan ons doorgeeft als uw inkomen verandert, u verhuist, gaat samenwonen of op vakantie gaat.

Deelnemers worden door loting in één van de drie groepen geplaatst. De Universiteit van Tilburg volgt hen dan twee jaar lang. Op deze manier kunnen we goed vergelijken wat verschillende dienstverlening met mensen doet.

Drie groepen in beeld

Een grafische weergave/samenvatting van de alinea 'Wat houdt het experiment in'

Hoe wordt het experiment gedaan?

Meedoen aan het experiment is vrijwillig. Als men meedoet aan het experiment dan gaan we het volgende doen:

  • Deelnemers ontvangen een vragenlijst. Deze vullen zij in. Dat gebeurt anoniem. Wij weten dus niet wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen duurt ongeveer 45 minuten.
  • De Universiteit van Tilburg doet een loting, die bepaalt of de deelnemer in groep 1, groep 2 of groep 3 terecht komt.
  • De deelnemer krijgt van ons de ondersteuning die bij groep 1, groep 2 of groep 3 past.
  • Na één en na twee jaar vullen zij de vragenlijst weer in. Misschien heeft de deelnemer dan al werk gevonden, maar dan willen wij toch graag weten hoe het met hen gaat.

Meedoen aan het experiment

U kunt zich niet meer opgeven voor het experiment.

Informatievideo

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opzet van het onderzoek, de deelnemers, de teamleden of wat er nog gaat komen? We maakten een overzicht met informatie en interviews met deelnemers en betrokkenen van het experiment.

Hebt u vragen?

Wilt u meer informatie of hebt u andere vragen? Kijk dan eens of uw vraag bij de veel gestelde vragen staat. Of bel naar telefoonnummer: 14 0412 of mailen naar: experiment@oss.nl.

Klik hier om naar de enquête te gaan.