Minimaregelingen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u hebt een laag inkomen
  • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld spaargeld of auto) met een waarde van meer dan € 7.605,00 (alleenstaanden) of € 15.210,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)

Energietoeslag

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Lees meer over de energietoeslag.

Meedoen is belangrijk

De regeling Meedoen is belangrijk bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar de schouwburg en concerten gaan, bezoek aan een museum en een abonnement bij de bibliotheek. Per gezinslid € 150 per jaar.
  • Gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
  • Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen. Voor het basisonderwijs per kind € 50 per jaar en voor het voortgezet onderwijs per kind tot 18 jaar € 300 per jaar. In het overgangsjaar van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs per kind eenmalig € 400.

Aanvullende zorgverzekering Oss (AZOSS)

AZOSS is een aanvullende verzekering bij VGZ of CZ, aangeboden door de gemeente. AZOSS kent twee pakketten: een uitgebreid pakket en een extra uitgebreid pakket. VGZ en CZ geven een collectieve korting. Ook de gemeente betaalt mee aan uw verzekering (€ 20 / € 40). Hierdoor betaalt u maandelijks minder premie.
Lees meer over AZOSS.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor dingen die u echt nodig hebt en niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoerder. Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse dingen of vaste lasten, zoals kleding, boodschappen of huur. Lees meer over Bijzondere bijstand aanvragen

Laag inkomen en kinderen

Gezinnen met een laag inkomen kunnen geld krijgen om mee te doen met activiteiten die anders te duur voor ze zijn. Bijvoorbeeld zwemles, een bezoek aan het theater, sport of een computer voor school. Lees meer over Laag inkomen en kinderen.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor iedereen die 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft. Ook hebt u de AOW leeftijd nog niet bereikt. Per kalenderjaar ontvangt u tussen € 475,00 en € 678,00 belastingvrij. Lees meer over Individuele inkomenstoeslag.

Studietoeslag

Scholieren of studenten van 15 jaar en ouder met een blijvende medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een voltijd opleiding te doen. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Lees meer overstudietoeslag.

Kom in actie bij geldzorgen, hoe klein ze ook zijn. Praat erover met iemand in je omgeving of neem contact op met de gemeente, SchuldHulpMaatje of de sociaal raadslieden van ONS welzijn. Kijk voor meer informatie op: www.oss.nl/hulpbijgeldzaken. Kijk welke hulp bij jouw situatie past.