Minimaregelingen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw inkomen is niet hoger dan 120 % van de bijstandsnorm. lees meer over welke inkomensgrens voor financiële regelingen voor u geldt.
  • U hebt geen vermogen/bezittingen met een waarde van meer dan € 6.295,00 (alleenstaande) of € 12.590,00 (alleenstaande ouder, gehuwd, samenwonend).

Meedoen is belangrijk

De regeling Meedoen is belangrijk bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar de schouwburg en concerten gaan, bezoek aan een museum en een abonnement bij de bibliotheek. Per gezinslid € 150 per jaar.
  • Gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
  • Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen. Voor het basisonderwijs per kind € 50 per jaar en voor het voortgezet onderwijs per kind tot 18 jaar € 300 per jaar. In het overgangsjaar van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs per kind eenmalig € 400.

Lees meer over Meedoen is belangrijk.

Aanvullende zorgverzekering Oss (AZOSS)

AZOSS is een aanvullende verzekering bij VGZ of CZ, aangeboden door de gemeente. AZOSS kent twee pakketten: een uitgebreid pakket en een extra uitgebreid pakket. VGZ en CZ geven een collectieve korting. Ook de gemeente betaalt mee aan uw verzekering (€ 20 / € 40). Hierdoor betaalt u maandelijks minder premie.

Lees meer over AZOSS.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een gift of lening voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk aan rechtsbijstand, hoge ziektekosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt of een computer voor uw kind dat gaat studeren. Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u kosten maakt.
Lees meer over Bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor iedereen die 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft. Ook hebt u de AOW leeftijd nog niet bereikt. Per kalenderjaar ontvangt u tussen € 423,00 en € 604,00 belastingvrij.

Lees meer over Individuele inkomenstoeslag.

Individuele studietoeslag

Studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. De individuele studietoeslag is een bedrag van € 304 per maand.

Lees meer over Individuele studietoeslag.

Regionale regelingen in de gemeente Oss

Klik hier om naar de enquête te gaan.