Regelingen bij laag inkomen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u hebt een laag inkomen
  • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld spaargeld of auto) met een waarde van meer dan € 7.605,00 (alleenstaanden) of € 15.210,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)

Energietoeslag

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Lees meer over de energietoeslag.

Meedoen is belangrijk

De regeling Meedoen is belangrijk bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar de schouwburg en concerten gaan, bezoek aan een museum en een abonnement bij de bibliotheek. Per gezinslid € 150 per jaar.
  • Gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
  • Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen. Voor het basisonderwijs per kind € 50 per jaar en voor het voortgezet onderwijs per kind tot 18 jaar € 300 per jaar. In het overgangsjaar van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs per kind eenmalig € 400.

Aanvullende zorgverzekering Oss (AZOSS)

AZOSS is een aanvullende verzekering bij VGZ of CZ, aangeboden door de gemeente. AZOSS kent twee pakketten: een uitgebreid pakket en een extra uitgebreid pakket. VGZ en CZ geven een collectieve korting. Ook de gemeente betaalt mee aan uw verzekering (€ 25 / € 50). Hierdoor betaalt u maandelijks minder premie.
Lees meer over AZOSS.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor dingen die u echt nodig hebt en niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoerder. Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse dingen of vaste lasten, zoals kleding, boodschappen of huur. Lees meer over Bijzondere bijstand aanvragen

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor iedereen die 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft. Ook hebt u de AOW leeftijd nog niet bereikt. Per kalenderjaar ontvangt u tussen € 475,00 en € 678,00 belastingvrij. Lees meer over Individuele inkomenstoeslag.

Studietoeslag

Scholieren of studenten van 15 jaar en ouder met een blijvende medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een voltijd opleiding te doen. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Lees meer overstudietoeslag.

Andere regelingen

Voedselbank Oss

Hebt u een laag inkomen en houdt u niet genoeg geld over om eten te kopen? Dan kan de voedselbank misschien helpen. Op hun website leest u wie in aanmerking komt voor een voedselpakket en hoe u dit kunt vragen. Lees meer op de website van de voedselbank

Kledingbank Oss

De Stichting Kledingbank Oss geeft goede, nog bruikbare kleding door aan de mensen die zelf geen geld hebben om kleding te kopen. Lees meer op de website van de kledingbank.

Ruilwinkel Oss

In de Ruilwinkel kunt u spullen en diensten ruilen. De Ruilwinkel is ook een ontmoetingsplek: u kunt er een kopje thee of koffie drinken en een praatje maken. Lees meer op de website van de Ruilwinkel.

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie van een sportvereniging of sportspullen. Het Jeugdcultuurfonds Brabant betaalt mee aan muziek-, toneel- of balletles of andere culturele activiteiten. Lees meer op de website van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Solidariteitsfonds scholen Voortgezet Onderwijs

Zitten uw kinderen op de middelbare school? En hebt u niet genoeg geld om de verplichte kosten en/of de vrijwillige bijdrage voor schoolactiviteiten te betalen? Zoals een laptop of meedoen aan een buitenschoolse activiteit? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld via 06 1308 9599 of leergeldoss@gmail.com. De Stichting kijkt dan samen met u wat er mogelijk is.

Stichting Leergeld Oss Bernheze

Stichting Leergeld Oss Bernheze betaalt mee aan de contributie voor verenigingen of biedt andere (financiële) hulp. De stichting bekijkt altijd eerst of er andere regelingen zijn die u kunnen helpen. Pas als dat echt niet zo is, betaalt de stichting mee in de kosten. Lees meer op de website van Stichting Leergeld Oss Bernheze.

Met Elkaar, Oss tegen armoede

Met Elkaar Oss heeft een solidariteitsfonds. Het fonds is voor mensen die lange tijd van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Een paar voorbeelden van hulp zijn: een gestolen fiets vervangen, directe hulp bij echtscheiding, reiskosten bij een begrafenis of ziekte van een familielid. Lees meer op de website van Solidariteitsfonds Met elkaar, Oss tegen armoede.

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees meer op de website van de SVB.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en de leeftijd van de kinderen. Ook mag uw vermogen niet te hoog zijn. U krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst als u er recht op hebt. Lees meer op de website van de Belastingdienst.