Voornemens tot uitgifte van onroerende zaken

De gemeente moet bij de uitgifte van onroerende zaken gelijke kansen bieden als er meer geïnteresseerden zijn of als het de verwachting is dat er meer interesse voor de uit te geven onroerende zaken zal zijn. De gemeente organiseert dan een openbare selectieprocedure. Dit kan betekenen dat we voor een eenvoudige loting kiezen, maar we kunnen ook kiezen voor een openbare inschrijving via de notaris of een prijsvraag of het uitschrijven van een tender. De onroerende zaken die via een openbare selectieprocedure worden uitgegeven, publiceren we.

Bouwkavels

Geen openbare selectieprocedure

De gemeente hoeft geen openbare selectieprocedure te organiseren als van te voren vaststaat dat er maar één gegadigde in aanmerking komt. In dat geval moet de gemeente het voornemen tot uitgifte aan deze ene gegadigde gemotiveerd bekend maken. Deze voornemens staan hieronder: