Aangevraagde kapvergunningen

Een overzicht van de aangevraagde kapvergunningen, met uitleg waarom we deze bomen moeten kappen. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe boom terug. Als dat niet kan op dezelfde plek, dan zoeken we een goede plek in de buurt van de gekapte boom.
De bomen waar we een kapvergunning voor aanvragen markeren we met een lint.

foto boom met lint

OSS

Spoorlaan ter hoogte van huisnummer 46

De paardenkastanje (Aesculus hippocastanum Baumanni) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Spoorlaan ter hoogte van huisnummer 84

De twee witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) zijn in slchte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Megensebaan ten noorden van Merwedestraat

De es (Fraxinus excelsior Westhofs Glorie) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Kuipers Rietbergstraat ter hoogte van huisnummer 171

De es (Fraxinus angustifolia Raywood) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Kuipers Rietbergstraat ter hoogte van huisnummer 105

De esdoorn (Acer pseudoplatanus) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Heschepad naast gemeentehuis

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Heschepad nabij kruising Boterstraat

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Eikenboomgaard, ter hoogte van de begraafplaats

De Amerikaanse eik (Quercus Rubra) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Horzak (park)

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is in slechte conditie. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken

Aalbertsestraat

Het gaat om de Suikeresdoorn (Acer saccharinum)
Er is veel rot in de stamvoet. De stam heeft ook een lengtescheur. Gezien de grote kans op stambreuk en de locatie (schoolplein) boom zo snel mogelijk verwijderen. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Ruwaardstraat

De linde heeft rot en een holte in de stamvoet. De aanwezigheid van rot zorgt voor groot risico op stambreuk. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Kortfoortstraat

De esdoorn heeft zwammen en rot in de stamvoet. De aanwezigheid van zwammen en rot zorgt voor groot risico op stambreuk. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Singel 1940-1945

De twee eiken hebben zwammen op de stamvoet en rot in de stamvoet. De aanwezigheid van zwammen en rot zorgen voor groot risico op stambreuk. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Schelversakker 1

Deze esdoorn (Acer) heeft een redelijke conditie, maar is niet beeldbepalend en heeft veel achterstallig onderhoud. Boom mag verwijderd worden om het terrein rondom de school te kunnen inrichten.

Kromstraat

De Amerikaanse eik (Quercus rubra) is niet meer veilig. Er zitten zwammen op stamvoet en er is rot in de stamvoet. Onderzoek toont aan dat er nog weinig restwanddikte is. De restwanddikte is de dikte van het gezonde hout van een door rot aangetaste boom.

Mondriaanlaan

Zomereik (Quercus robur) boom staat in de weg voor een eventuele vluchtroute met de bus als het mis gaat tussen voetbalsupporters. Uit veiligheidsoogpunt in kader van de openbare orde handhaven moet de boom worden weggehaald.

Park Beethovengaarde

Drie essen hebben essentaksterfte, stadium fase 4. De conditie is slecht tot zeer slecht. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Benedictuslaan

In de Eik (Quercus rubra) zit rot in de stamvoet en dikrandtonderzwam op de stamvoet. De aanwezigheid van zwammen en rot zorgt voor groot risico op stambreuk. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Hertewissel

De Wilg (Salix alba) kandelaberen in verband met watermerkziekte en spechtgaten in kroon. Bomen toppen op 10 meter hoogte.

Hescheweg (5 bomen)

De lindes zijn afstervend, conditie is slecht tot zeer slecht. Eén boom is reeds gestorven. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Nieuwe Hescheweg bij tankstation

De Suikeresdoorn (Acer saccharinum) is reeds afgestorven. We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Park Bergsche hoeve

Twee treurwilgen (Salix sepulcralis Chrysocoma) kandelaberen in verband met rotting in stam en spechtgaten in stam en gesteltakken.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Park Elzeneind (2 bomen)

De Es (Fraxinus excelsior Westhof’s Glorie) heeft een slechte conditie door essentaksterfte. Boom kandelaberen.
De conditie van de berk (Betula ermanii) Ø60cm is zeer slecht en heeft dode gesteltakken. Boom kandelaberen en toppen op 4 meter hoogte.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Ruwaardsingel midden

In de populier (Populus canadensis Robusta) Ø 40cm zit rot en een holte in de stamvoet. De aanwezigheid van holte en rot zorgt voor groot risico op stambreuk. In de stam zitten spechtgaten.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Ruwaardsingel oost

De Els (Alnus glutinosa) is afstervend. Er zit rot en wilgenhoutrups in de stamvoet op de stamvoet. De aanwezigheid van rot zorgt voor groot risico op stambreuk.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Sibeliuspark

In de Valse acacia (Robinia pseudoacacia) Ø55cm zit rot, holte en echte honingzwam in de stamvoet. De aanwezigheid van zwammen en rot zorgt voor groot risico op stambreuk.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Staringstraat (achterzijde huisnr. 253)

De Eik (Quercus robur) Ø100cm is reeds dood.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Van Rappardstraat

De Eik (Quercus robur) Ø55cm staat in de weg voor een eventuele vluchtroute met de bus als het mis gaat tussen voetbalsupporters. Uit veiligheidsoogpunt in kader van openbare orde handhaven, moet de boom worden weggehaald.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

RAVENSTEIN

't Laantje

De zomereik (Quercus robur) is niet meer veilig. Er zitten zwammen op de stamvoet en er is rot in de stamvoet. Onderzoek toont aan dat er nog weinig restwanddikte is.

Hongerveldlaan bij huisnummer 11

Twee essen (Fraxinus excelsior Westhofs Glorie) hebben de essentaksterfte fase 4 en zijn bijna helemaal afgestorven.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Schaafdries bij huisnummer 58

Op de stamvoet van de Zomereik (Quercus robur) zit honingzwam. De boom is al voor een groot deel afgestorven. Door de aanwezigheid van zwaar doodhout en de locatie dicht bij het station, moet de boom zo snel mogelijk verwijderd worden.

LITH EN OIJEN

Lith, Irenestraat

Drie Esdoor / Acer willen we kappen voor de reconstructie van de ondergrondse en bovengrondse inrichting.
In deze straat vinden renovatie werkzaamheden plaats, inclusief werkzaamheden aan het riool. De huidige bomen hebben een kleine groeiplaats en staan dicht op de perceelsgrenzen. Met het verwijderen van de bomen en terugbrengen van nieuwe bomen, samen met de andere werkzaamheden, ontstaat er een duurzamere situatie. Ook is er hierdoor ruimte voor meer groen, dus ook meer biodiversiteit.

Oijen, Parallelstraat

Populier (Populus canadensis) heeft een slechte conditie en is aangetast door de honingzwam.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

OVERIGE

Herpen, Sint Sebastianusstraat (tussen huisnummer 8 -52

20 Zilveresdoorns (Acer).

De bomen hebben het op dit moment al zwaar met de beperkte groeiruimte. Ook wordt er hierdoor meer groeiruimte gecreëerd voor de nieuwe bomen, zodat deze beter en langer kunnen groeien. Door de bomen te kappen kan er een duurzame wegreconstructie plaatsvinden

Huisseling , Hertogstraat

De zomereik (Quercus robur) is helemaal afgestorven.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Maren, Kesselseweg

De es (Fraxinus excelsior) is ernstig aangetast door de essentaksterfte.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

't Wild, Leeuwkesgraaf

De es (Fraxinus excelsior) is ernstig aangetast door de essentaksterfte
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Berghem., Burg. Van Erpstraat

Zomereik (Quercus robur) is al dood. Boom zo snel mogelijk verwijderen. De boom staat op een locatie langs fietspad en drukke doorgaande weg.

BIJZONDERE BOMEN

Maren-Kessel, Van Irhovenstraat

De es (Fraxinus excelsior) is aan het afsterven, Er zitten reuzenzwammen op de stam.
We willen voorkomen dat de boom omvalt of dat er takken uitbreken die mogelijk schade of letsel veroorzaken.