Aangevraagde kapvergunningen

Een overzicht van de aangevraagde kapvergunningen, met uitleg waarom we deze bomen moeten kappen. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe boom terug. Als dat niet kan op dezelfde plek, dan zoeken we een goede plek in de buurt van de gekapte boom. De bomen waar we een kapvergunning voor aanvragen markeren we met een lint.

Let op, de informatie op deze pagina bieden we u aan als extra service. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De officiële omgevingsvergunningen voor deze aangevraagde kapvergunningen staan op www.overheid.nl

foto boom met lint

Berghem, Burgemeester van Erpstraat (bijzondere boom)

1 Amerikaanse Eik (Quercus rubra). De boom staat op de ‘Lijst Bijzondere Bomen’. De boom is erg ziek. De boom is aangetast door zwammen er zit rot in de stamvoet. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Geffen, Rozelaar (bijzondere boom)

1 Witte Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum). De boom staat op de ‘Lijst Bijzondere Bomen’. De boom is ernstig ziek door de Kastanjebloedingsziekte. De boom heeft ingerotte snoeiwonden en er zitten zwammen in de boom. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Lithoijen, Dorpsstraat (bijzondere boom)

1 Walnoot (Juglans regia). De boom staat op de ‘Lijst Bijzondere Bomen’. De boom is ziek. De boom heeft een diepe holte en er zit rot in de stamvoet. Om de veiligheid te waarborgen wordt de takken flink teruggesnoeid. Hierdoor nemen we het gevaar weg en kan de boom behouden blijven.

Lithoijen, Prelaat van de Bergplein (bijzondere boom)

1 Walnoot (Juglans regia). De boom is ziek. De boom heeft ingerotte snoeiwonden en er is een diepe holte in de stam aangetroffen. Om de veiligheid te waarborgen wordt de takken flink teruggesnoeid. Hierdoor nemen we het gevaar weg en kan de boom behouden blijven.

Project Meanderende Maas

Het project Meanderende Maas gaat de historische Maasdijk tussen vestigingstadje Ravenstein en de stuw bij Lith aan de Brabantse zijde verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen.
Voor het realiseren van het project moeten bomen worden gekapt, omdat de constructie van de dijk dit vereist of omdat de natuur op die plek veel natter wordt. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de uitvoeringsperiode tot september 2025. Voor bomen die ná september 2025 gekapt worden, wordt een aparte omgevingsvergunning kappen en herplant aangevraagd. Voor de te kappen bomen geldt een herplantplicht. Voor een overzicht van de te kappen bomen kijk op de website Meanderendemaas.

Bosbes, Oss

3 Dubbelbloemige Paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’). De drie bomen zijn ernstig ziek door de Kastanjebloedingsziekte. Om de veiligheid te waarborgen worden de boom gekapt.

Leygraaf, Oss

2 Dubbelbloemige Paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’). De drie bomen zijn ernstig ziek door de Kastanjebloedingsziekte. Om de veiligheid te waarborgen worden de bomen gekapt.

Opaalweg, Oss

1 Dubbelbloemige Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’). De boom is ernstig ziek door de Kastanjebloedingsziekte. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Amelsestraat, Oss

1 Amerikaanse Eik (Quercus rubra). De boom is ziek. Er zijn zwammen aangetroffen op de stamvoet. Ook is er rot aangetroffen in de stam. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Maasdijk, Megen

1 Gewone Beuk (Fagus sylvatica). De boom is ziek. Er zijn zwammen op de stamvoet aangetroffen en er zit rot in de stamvoet. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Maaskade, Oss

1 Zomereik (Quercus robur). De boom is ziek. De kroon vertoont afstervingsverschijnselen. Ook is het bastweefsel beschadigd en zit er rot in de stam. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Docfalaan, Oss

1 Valse Acacia (Robina pseudoacacia). De boom is ziek. De kroon vertoont ernstige afstervingsverschijnselen. Ook is een groot deel van de bast afgestorven. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom gekapt.

Oude wei, Oss (spoedkap)

1 Boomhazelaar (Corylus colurna). De boom is ernstig ziek. Er zijn zwammen op de stamvoet aangetroffen en er zit een omvangrijke rotting in de stamvoet. Om de veiligheid te waarborgen wordt de boom zo spoedig mogelijk gekapt (spoedkap).