Flexwoningen Gewandeweg

Een van de plekken waar de gemeente Oss samen met BrabantWonen tijdelijk flexwoningen wil plaatsen, is een terrein ten noorden van de Gewandeweg, net buiten de bebouwde kom.

Waarom op deze plek?

Het veld ten noorden van de Gewandeweg is beschikbaar en is in eigendom van de gemeente. Op deze plek worden ongeveer 100 flexwoningen en ongeveer 12 tiny houses gebouwd. We willen deze plek inrichtingen als een soort buurtschap met verschillende tijdelijke woonvormen. Om daar een goed beeld van te krijgen stellen we eerst een stedenbouwkundig plan op. Omdat deze plek buiten het stedelijk gebied ligt, is hiervoor bovendien overleg met de provincie nodig.

Behalve op deze plek komen er flexwoningen op drie andere plekken in de stad en op een plek in Ravenstein. Het gaat om een oud voetbalveld van sv Ruwaard en een terrein aan de Nieuwe Hescheweg in Oss-Zuid. In Ravenstein gaat het om een terrein tussen Den Ong, Muizenbergpad en Weemsehof. Door voor deze plekken te kiezen, spreiden we extra huurders over de gemeente Oss.

Wat zijn flexwoningen?

Om de woningzoekenden op korte termijn een betaalbare woning te kunnen bieden, bouwen we flexwoningen. Dit zijn woningen die in een fabriek gemaakt worden en daardoor snel geplaatst kunnen worden. Flexwoningen zijn complete, moderne woningen die er mooi en fris uitzien. Ze zijn daarmee zeer geschikt voor een brede groep inwoners die op zoek is naar een betaalbare woning.

Wat gaat er verder gebeuren?

De komende tijd gaan we verder onderzoeken hoe we tijdelijke flexwoningen op het terrein aan de Gewandeweg mogelijk kunnen maken. Hierover zijn we met omwonenden in gesprek.

Vragen?

Heeft u nu al een vraag hierover? Stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl.