Flexwoningen Gewandeweg

Een van de plekken waar de gemeente Oss samen met BrabantWonen tijdelijk flexwoningen wil plaatsen, is een terrein ten noorden van de Gewandeweg, net buiten de bebouwde kom.

Waarom op deze plek?

Het veld ten noorden van de Gewandeweg is beschikbaar en is in eigendom van de gemeente. Hoeveel flexwoningen we op deze plek kunnen plaatsen, is op dit moment nog niet bekend. We willen namelijk onderzoeken of ze op deze plek kunnen inrichtingen als een soort buurtschap met verschillende tijdelijke woonvormen, zoals zogenoemde tiny houses. Om daar een goed beeld van te krijgen stellen we hiervoor eerst een stedenbouwkundig plan op. Omdat deze plek buiten het stedelijk gebied ligt, is hiervoor bovendien overleg met de provincie nodig.

Behalve op deze plek komen er flexwoningen op drie andere plekken in de stad en op een plek in Ravenstein. Het gaat om een oud voetbalveld van sv Ruwaard, een veld ten noorden van de Kuipers-Rietbergstraat en een terrein aan de Nieuwe Hescheweg in Oss-Zuid. In Ravenstein gaat het om een terrein tussen Den Ong, Muizenbergpad en Weemsehof. Door voor deze plekken te kiezen, spreiden we extra huurders over de gemeente Oss.

Wat zijn flexwoningen?

Om de woningzoekenden op korte termijn een betaalbare woning te kunnen bieden, bouwen we flexwoningen. Dit zijn woningen die in een fabriek gemaakt worden en daardoor snel geplaatst kunnen worden. Flexwoningen zijn complete, moderne woningen die er mooi en fris uitzien. Ze zijn daarmee zeer geschikt voor een brede groep inwoners die op zoek is naar een betaalbare woning.

Wat gaat er verder gebeuren?

De komende tijd gaan we verder onderzoeken hoe we tijdelijke flexwoningen op het terrein aan de Gewandeweg mogelijk kunnen maken. Intussen willen we graag met omwonenden in gesprek. Daarvoor hebben we in december 2022 een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.

Vragen?

Heeft u nu al een vraag hierover? Stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl.