Macharen

Woningbouw Dorpsvelden Macharen

Dorpsvelden wordt een bijzondere nieuwe buurt op de voormalige voetbalvelden De Hulleheuf in Macharen. Dorpsvelden is gelegen op een steenworp afstand van de Maas in het oeverwal landschap. Dit landschap bestaat uit een kleinschalig verzameling van dorpen, dijken, boerderijen, boomgaarden en velden. Bij het ‘tekenen’ van de wijk gebruiken we deze landschappelijke kwaliteiten voor een wijk met een geheel eigen karakter.
Het initiatief voor deze ontwikkeling is ontstaan vanuit een samenwerking van inwoners uit Macharen. Samen met gemeente Oss bedenken ze deze buurt.

Meer informatie en het laatste nieuws over het project vindt u op www.dorpsvelden.nl.

Ontmoeten in Macharen

Het dorp Macharen wilde sneller aan de slag met het project Ontmoeten in Macharen. We zijn in januari 2021 gestart om de vraag en behoefte aan ontmoetingsactiviteiten in kaart te brengen. 3 werkgroepen, Stichting gemeenschapshuis De Bongerd en de gemeente Oss werken aan een visie op ontmoeten in Macharen. Dat doen zij samen met De Plekkenmakers. In DromenLab Macharen zijn ruim 900 ideeën binnengekomen over de wensen en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in Macharen. Drie maakteams hebben op 3 juli 2021 plannen over ontmoeten aan inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers uit het dorp gepresenteerd. Met het bestuur van het gemeenschapshuis de Bongerd en de werkgroepen is een bedrijfsplan uitgewerkt, waaronder een exploitatieplan. Daarbij is een organisatie en samenwerking uitgewerkt, die geresulteerd heeft in een samenwerkingsovereenkomst. Vanuit dit bedrijfsplan is gewerkt aan een plan van eisen voor een gemeenschapshuis. Dit plan maakt onderdeel uit van een gebiedsgerichte ontwikkeling in Macharen waarbij diverse ontwikkelingen samenkomen; wonen, sport, onderwijs en ontmoeten. Dit werken we verder uit en leggen we in 2022 voor aan de raad.

Meer informatie over ontmoeten in Macharen vindt u op
www.deplekkenmakers.nl/project/macharen/

Onderwijs en kinderopvang

Megen, Haren en Macharen hebben ieder een basisschool. Het aantal leerlingen op twee van de drie scholen loopt terug. Om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven, heeft schoolbestuur Optimus gekozen voor fusie: alle leerlingen komen straks in één nieuw gebouw, samen met kinderopvang. Schoolbestuur, dorpsraad en gemeente zijn op zoek gegaan naar plekken die mogelijk geschikt zijn voor dit gebouw. Twee plekken aan de Kapelstraat in Megen willen zij in 2022 verder laten onderzoeken. Zo is er verkeersonderzoek nodig om te beoordelen of kinderen hier veilig naar school kunnen. Ook volgt een stedenbouwkundig onderzoek en wordt gekeken naar de invloed van de nieuwbouw op de natuurlijke omgeving. Na de keuze voor de locatie, volgt het ontwerp voor het gebouw, het plan voor verkeer en parkeren, de inrichting van de omgeving en de omgevingsvergunning. Daarover gaan schoolbestuur Optimus en gemeente met omwonenden en ouders in gesprek.