Macharen

Woningbouw Dorpsvelden Macharen

Dorpsvelden wordt een bijzondere nieuwe buurt op de voormalige voetbalvelden De Hulleheuf in Macharen. Dorpsvelden is gelegen op een steenworp afstand van de Maas in het oeverwal landschap. Dit landschap bestaat uit een kleinschalig verzameling van dorpen, dijken, boerderijen, boomgaarden en velden. Bij het ‘tekenen’ van de wijk gebruiken we deze landschappelijke kwaliteiten voor een wijk met een geheel eigen karakter.
Het initiatief voor deze ontwikkeling is ontstaan vanuit een samenwerking van inwoners uit Macharen. Samen met gemeente Oss bedenken ze deze buurt.

Meer informatie en het laatste nieuws over het project vindt u op www.dorpsvelden.nl.

Ontmoeten in Macharen

Met de inwoners van Macharen werken we aan een nieuw sociaal hart voor Macharen met wonen, ontmoeten en sport. Het eerste voorkeursscenario was helaas niet haalbaar. We hebben nu samen met het dorp een nieuw scenario uitgewerkt.

Samen met de Kopgroep Macharen hebben we gekeken naar het nieuwe sociale hart van Macharen met gemeenschapshuis De Bongerd, woningbouw en de tennisvereniging. Als onderdeel hiervan verplaatsen we de drie bestaande tennisvelden naar de hoek in de richting van de Dorpenweg. Tussen de tennisbanen en de bestaande woningen komt het nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis de Bongerd te liggen. Hierin krijgen het gemeenschapshuis met multifunctionele zaal en kinderdagverblijf én de tenniskantine een plek. Door het verplaatsen van de Bongerd ontstaat er ruimte voor een goede ontsluiting van de nieuwbouwwijk. Tussen de tennisbanen en nieuwbouwwoningen komt een waterplas. Deze waterplas vangt het water op van de extra verharding.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in september 2023 een besluit over het voorstel.

Meer informatie over ontmoeten in Macharen vindt u op
www.deplekkenmakers.nl/project/macharen/

Onderwijs en kinderopvang

Megen, Haren en Macharen hebben ieder een basisschool. Het aantal leerlingen op twee van de drie scholen loopt terug. Om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven, heeft schoolbestuur Optimus gekozen voor fusie: alle leerlingen komen straks in één nieuw gebouw, samen met kinderopvang. Schoolbestuur, dorpsraad en gemeente zijn op zoek gegaan naar plekken die mogelijk geschikt zijn voor dit gebouw. Twee plekken aan de Kapelstraat in Megen willen zij verder laten onderzoeken. Zo is er verkeersonderzoek nodig om te beoordelen of kinderen hier veilig naar school kunnen. Ook volgt een stedenbouwkundig onderzoek en wordt gekeken naar de invloed van de nieuwbouw op de natuurlijke omgeving. Na de keuze voor de locatie, volgt het ontwerp voor het gebouw, het plan voor verkeer en parkeren, de inrichting van de omgeving en de omgevingsvergunning. Daarover gaan schoolbestuur Optimus en gemeente met omwonenden en ouders in gesprek.