Nieuwe woonwijk in Geffen: ‘t Veld

De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss dan ook een aantal nieuwe woonwijken ontwikkelen. Zo ook aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk willen we ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen. Er komen koop- en huurwoningen. Wij verwachten eind 2022 met de bouw van de eerste woningen in deze woonwijk te starten.

Visiegebied en plangebied woonwijk 't Veld

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Wilt u deze bekijken? Dat kan.

Van woensdag 27 april tot en met dinsdag 7 juni 2022 kunt u de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpbestemmingsplan
• andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting
• het ontwerpbesluit hogere waarde

Hoe?
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
• of bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie is klaar en geeft een beeld van hoe het gebied op hoofdlijnen eruit zal gaan zien. We vinden het belangrijk dat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Daarom maakten wij een gebiedsvisie voor een groter gebied. Begin maart hebben we hiervoor online een enquête uitgezet. Zo’n 300 mensen vulden de enquête in. De resultaten vindt u hieronder:

Op 8 juli stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Hieronder vindt u de gehele gebiedsvisie:

Stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan

De gemeente Oss gaat verder met het plangebied. Voor dit plangebied maken we een stedenbouwkundigplan. Dit is een verdere uitwerking van de visie. Het stedenbouwkundigplan gebruiken we straks om het bestemmingsplan te maken.

Eind mei deelden wij met u het concept van het stedenbouwkundigplan. Via een digitale enquête heeft iedereen een reactie of aanvulling aan ons door kunnen geven.
De reacties gebruiken wij om het stedenbouwkundigplan aan te passen en het bestemmingsplan te maken. De resultaten van de tweede enquête vindt u hieronder:

Woningbouw

In ’t Veld komen diverse woningtypen in verschillende prijsklassen. De projectmatige woningen worden gebouwd door: Van Wanrooij - Van Schijndel Projectontwikkeling B.V en Reuvers - Van Bergen Ontwikkeling en Bouw B.V. Ook komen er huurwoningen en particuliere kavels. Meer informatie over verkoop of verhuur wordt eind 2022 bekend.

Interesse in een woning?

De bouwbedrijven (Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij en Reuvers van Bergen Ontwikkeling & Bouw) hebben een website gemaakt. Hier vind je straks meer informatie over o.a. over het inschrijven voor een woning, het woningaanbod en de prijzen. In aanloop naar de start verkoop (naar verwachting in 2023) volgt alle benodigde informatie via de website en de nieuwsbrief.

Hoe gaan we verder?

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

Wanneer? Wat?
Voorjaar 2022 ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Vierde kwartaal 2022 afronden bestemmingsplantraject
Derde kwartaal 2023 start bouw eerste woningen

Deze planning is onder voorbehoud.

foto mlen in Geffen

Meer informatie

Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk, neem dan contact op met de projectleider, mevrouw Anne Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@oss.nl. Of bel ons algemene nummer: 14 0412.

Bijeenkomst Wonen in Geffen

 Op woensdag 22 december 2021 organiseerde gemeente Oss en dorpsraad Geffen een online thema avond over Wonen in Geffen.  Welk woonbeleid hanteert gemeente Oss en wat betekent dit in Geffen?

Programmamanager Wonen T. Thissen kijkt terug: wat is er in de periode 2015-2021 in Geffen gebeurd op het gebied van woningbouw? Maar hij kijkt vooral vooruit; wat komt eraan, welke doelen heeft de gemeente met het woonbeleid en wat merkt Geffen daarvan?