Flexwoningen

We kennen allemaal wel iemand die op zoek is naar woonruimte en nergens terecht kan. Bijvoorbeeld een vriend(in) die gaat scheiden of een zoon of dochter die graag op zichzelf wil wonen. Door het plaatsen van de flexwoningen maken zij sneller kans op een eigen, tijdelijke, woonruimte. En kunnen ze daarna hopelijk doorstromen naar een permanente woning.

Waarom flexwoningen?

De druk op de woningmarkt in Oss is erg hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen beschikbaar zijn. Gemeente Oss en BrabantWonen werken samen aan allerlei oplossingen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Eén van die oplossingen is het plaatsen van flexwoningen op tijdelijke locaties.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoons huishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen. Iedereen die ingeschreven staat bij woonserviceregionaal.nl kan reageren, er zijn geen specifieke eisen. Gezinnen met kinderen onder 18 jaar zijn uitgezonderd. Zij zijn beter op hun plek in een eengezinswoning (zij maken daar ook eerder kans op, omdat er relatief veel eengezinswoningen zijn in Oss). Ook statushouders worden hier niet gehuisvest, omdat BrabantWonen deze doelgroep, net als gezinnen met kinderen onder de 18 jaar, liever duurzaam wil huisvesten.

Waar komen flexwoningen te staan?

In de prestatieafspraken, die de gemeente in 2020 met de woningcorporaties heeft gemaakt, gaan we uit van de realisatie van 240 flexwoningen. Deze woningen komen op meerdere tijdelijke locaties.

Gemeente Oss en BrabantWonen hebben samen gezocht naar geschikte locaties. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar: grond in eigendom van gemeente, de huidige functie van de locatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen. Hieruit zijn de volgende locaties geselecteerd:

• Bergsche Hoevepad
• Gewandeweg
• Nieuwe Hescheweg
• Horzak

De eerste locatie die we ontwikkelen is het voormalig voetbalveld gelegen aan het Bergsche Hoevepad in de wijk Ruwaard. De komende jaren zullen we ook de andere locaties onderzoeken.

Omgevingsvergunning Ruwaard

Op 20 januari 2022 heeft BrabantWonen de vergunning aangevraagd voor het bouwplan Ruwaard – omgeving Bergsche Hoevepad. Het gaat om het plaatsen van 72 appartementen op deze locatie voor een periode van 15 jaar.

Gemeente Oss heeft deze aanvraag beoordeeld en alle ingediende stukken getoetst. En besloten om de tijdelijke vergunning voor de flexwoningen op deze locatie te verlenen. De vergunning is op 8 april 2022 bekend gemaakt aan BrabantWonen en op 13 april gepubliceerd in OssActueel week 15 op de pagina Officiële Bekendmakingen.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de verschillende plannen en documenten te bekijken.

Woo- & Wob-verzoeken

Op basis van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan, als vervanging voor de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob)

Voor het project Flexwoningen Ruwaard hebben we twee verzoeken gehad:

  • Wob-verzoeken flexwoningen Ruwaard (sep 2021)
  • Woo-verzoeken flexwoningen Ruwaard (mei 2022)

Meer informatie en vragen

Heeft u een vraag over flexwoningen, stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl
Op brabantwonen.nl/flexwoningenruwaard vindt u meer informatie over de flexwoningen in Oss.